Materiaalipankki

Tältä sivulta löydät kaikki BioPopin kokeelliset työohjeet sekä muut verkkomateriaalit.

Kaikki materiaalit on julkaistu Creative Commons Nimeä – Jaa Samoin 4.0 -lisenssillä. Voit käyttää materiaaleja osana opetustasi työturvallisuus hyvin huomioiden.

Activities in English

Aktiviteter på svenska

Toiminnallisten töiden ohjeet

DNA:n eristäminen eläinsoluista

DNA:n eristäminen kasvisoluista

EKG ja sydämen sähköinen toiminta

Eläinkunnan pääjaksoja

Gram-värjäys

 • Kuvaus: Työssä tehdään bakteerien Gram-värjäys sekä mikroskopoidaan värjättyjä bakteereita. Työn aikana tutustutaan bakteerien rakenteeseen ja opetellaan aseptista työskentelyä sekä mikrobiologisten laboratoriomenetelmien käyttöä.
 • Työn kesto: 75 min
 • Sopivuus: Lukio (BI3, BI5)
 • Työohjeet:

Hiiva ja kohoava ilmapallo

Juuston valmistus ja laktoosin pilkkominen entsyymien avulla

 • Kuvaus: Työssä maito juoksutetaan juustomakssaksi ja heraksi mikrobiologisella juoksuttimella ja erottuvan heran sisältämää laktoosia pilkotaan laktaasientyymivalmisteella. Työssä tutustutaan mikrobien avulla tuotettuihin entsyymeihin ja havainnoidaan entsyymien toimintaan vaikuttavia tekijöitä.
 • Työn kesto: 75 min
 • Sopivuus: Yläkoulu, lukio (BI3, BI5).
 • Työohjeet:

Jyrsijän preparointi

Katkaisuentsyymien toiminnan tutkiminen

Keksi oma eliö!

 • Kuvaus: Työssä tutustutaan ekosysteemien toimintaan luovan työskentelyn avulla. Työssä keksitään omia eliöitä ja tarkastellaan niiden muodostamia ravintoketjuja ja sopeutumista ympäristöönsä.
 • Työn kesto: 30-60 min
 • Sopivuus: Varhaiskasvatus, alakoulu
 • Työohjeet:

Kukan rakenteen tutkiminen

Luontoretki Viikin arboretumiin

 • Kuvaus: Työssä tehdään maastoretki Viikin arboretumiin, jossa kasvaa monilta eri maantieteellisiltä alueilta peräisin olevia kasvilajeja. Retkellä voidaan havainnoida luontoa luuppien ja kiikarien avulla sekä tunnistaa erilaisia eliölajeja ja niiden rakenteita. Retkellä on hyvä olla mukana säänmukaiset ulkovaatteet.
 • Työn kesto: 60-90 min.
 • Sopivuus: Alakoulu, yläkoulu, lukio

Monenlaisia siemeniä

Osmoosi perunan soluissa

Plasmolyysi

Pysäytä sairaalainfektio!

 • Kuvaus: Työssä sovelletaan geenitekniikan perusmenetelmiä lääketieteellisessä diagnostiikassa tutkien, onko kuvitteellisella potilaalla sairaalabakteerin aiheuttama infektio. Työssä monistetaan bakteeri-DNA:ta PCR-reaktion avulla  ja selvitetään monistettujen DNA-palojen koko agaroosigeelielektroforeesissa.
 • Työn kesto: 180 min
 • Sopivuus: Lukio (BI5)
 • Työohjeet:

Ruuansulatusentsyymien tutkiminen

Veden laadun tutkiminen

 • Kuvaus: Työssä tutkitaan Viikin hulevesikosteikon vaikutusta alueen hulevesien laatuun mittaamalla veden pH-arvo, veden kovuusaste sekä typpi- ja fosforipitoisuuksia kosteikkoon saapuvasta ja sieltä poistuvasta vedestä. Työssä perehdytään samalla vesistöjen laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Työ voidaan toteuttaa myös ryhmän mukanaan tuomilla omilla vesinäytteillä.
 • Työn kesto: 90 min
 • Sopivuus: Yläkoulu, lukio (BI2)
 • Työohjeet:

Veriryhmän määritys

Vesikirpun mikroskopointi

Väriaineiden erottelu elektroforeesilla

 • Kuvaus: Tässä tutkimuksellisessa työssä selvitetään elintarvikevärien varauksia elektroforeesin avulla tutustuen samalla elektroforeesin sovellusmahdollisuuksiin biologisessa tutkimuksessa. Työssä valetaan agaroosigeeli ja tehdään agaroosigeelielektroforeesiajo erilaisilla väriainella.
 • Työn kesto: 120 min
 • Sopivuus: Yläkoulu ja lukio (BI5)
 • Työohjeet:

Biologian tutkimuksia -videot

Kasvillisuusanalyysi

Juurinystyröiden tutkiminen