Neva

 

 

 

 

 

 

 

Nevat ovat puuttomia, hyvin märkiä ja karuja kasvupaikkoja. Nevojen turvekerros on korpea ja rämettä huomattavasti paksumpi, mikä takaa kasvupaikalla kosteuden riittävyyden kuivanakin kesänä. Mättäillä kasvaa varpuja, mm. suokukkaa ja karpaloa. Ruohovartiset kasvit kuten sarat ovat kenttäkerroksessa yleisiä. Pohjakerros on hyvin rahkasammalvaltaista.

Tunnusomaisia lajeja: puna- ja ruskorahkasammal ja kalvaskuirisammal.

Tavataan myös: okarahkasammalta.

KALVASKUIRISAMMAL, BLEK SKEDMOSSA, STRAMINERGON STRAMINEUM

 

 

 

 

 

 

 

Tuntomerkit: Kalvaskuirisammal on väriltään ylhäältä vaaleanvihertävä ja alempaa kalvakan kellertävä. Sammal kasvaa useimmiten yksittäisinä versoina muiden sammalten seassa. Kalvaskuirisammal on sivuhaaraton tai hyvin vähähaarainen ja hento sammal.
Elinympäristö: Kalvaskuirisammalta kasvaa märillä soilla, rämeellä, korvessa, nevalla ja lähteikössä.
Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen

PUNARAHKASAMMAL, PRAKTVITMOSSA, SPHAGNUM MAGELLANICUM

 

 

 

 

 

 

 

Tuntomerkit: Punarahkasammal on kookas rahkasammal. Se on isoista rahkasammalista ainoa, joka voi olla väriltään punertava. Sammal voi kasvaa laajoina yhtenäisinä mattoina tai muodostaa pieniä mättäitä. Se on ulkoasultaan möyheä ja sen varsi on tumma.
Elinympäristö: Punarahkasammalta kasvaa nevalla, rämeellä, korvessa vähäravinteisilla kasvupaikoilla.
Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen