Elemental analysis with portable XRF / Alkuaineanalyysi kannettavalla XRF-spektrometrillä 

Elemental analysis with portable XRF 

by Uine Kailamäki

One of the analysis methods we use in our project to categorize and examine the mudbrick samples beyond just their visible features is elemental analysis with pXRF (portable X-ray fluorescence spectrometer). This non-destructive and relatively fast-to-conduct analysis is done with a futuristic looking “X-ray gun” (in the picture) that bombards the sample with X-rays. These X-rays then knock off electrons in the sample atoms, which causes them to send off their own characteristic radiation. The “gun” then recognizes these atoms based on the energy of the photons. Each sample was measured three times from different points to account for heterogeneity. The results allow us to identify possible geochemical clusters and for example differences between batches and receipts, that might not be recognized otherwise. 

Alkuaineanalyysi kannettavalla XRF-spektrometrillä  

Eräs käyttämistämme metodeista savitiilinäytteidemme tutkimiseen ns. pintaa syvemmältä on kannettavalla röngenfluoresenssispektrometrillä (pXRF) tehtävä alkuaineanalyysiTämä kajoamaton ja suhteellisen nopeasti suoritettava analyysi tehdään futuristisen näköisellä “röntgenpyssyllä” (kuvassa), joka pommittaa näytettä röngensäteilylläTämä säteily irrottaa näytteen atomeista elektronejamikä saa vuorostaan ne lähettämään kullekin alkuaineelle tunnusomaista fluoresenssisäteilyä. “Pyssy” sitten tunnistaa atomit näiden fotonien energioiden avullaJokainen näyte analysoitiin kolme kertaa näytteiden heterogeenisyyden vaikutuksen vähentämiseksiAnalyysin tulokset sallivat meidän tunnistaa mahdollisia geokemiallisia ryhmiä, ja esimerkiksi erottaa eri erissä ja eri resepteillä tehtyjä savitiiliä toisistaan silloinkinkun se näkyvien piirteiden perusteella ei välttämättä onnistuisi.