Työuupumuksen aivotutkimuksesta

(for the English language version, please scroll down)

Työ voi joskus olla kovin uuvuttavaa. Työntekijältä vaaditaan paljon ja erityisesti aivojen tiedonkäsittely joutuu nykyisessä työelämässä koville. Jatkuviin uudistuksiin ja myllerryksiin sopeutuminen ja uusien tietoteknisten työkalujen haltuunotto on arkipäivää, samoin vaativat työympäristöt avokonttoreissa, matkatyössä monikielisessä ympäristössä ja asiakkaan luona kuuluvat monen arkeen.

Erityisen uuvuttavaa työ on silloin, jos työntekijä kokee kognitiivisen kapasiteettinsa laskeneen. Miksi en pysty keskittymään? Miten on mahdollista, että en muista tätä yksityiskohtaa, vaikka tiedän, että asia on tuttu? Miksen saa aikaan tulosta kuten ennen? Onko muistini pätkiminen merkki jostain muistisairaudesta?

Tällaisia kysymyksiä kuulee usein työntekijältä, joka kärsii työuupumuksen oireista. Hän toivoisi, että joku tarkistaisi hänen aivonsa ja kertoisi, onko siellä kaikki kunnossa. Varsinaisesti tällaista testiä ei ole olemassakaan, mutta aivotutkimuksen menetelmin voidaan tutkia aivojen tiedonkäsittelyä työtilanteissa.

Psykologi Laura Sokka Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimuskeskuksesta on tutkinut aivotoimintaa, joka liittyy taustalta kuuluviin ääniin silloin, kun työntekijä tekee jotain aivan muuta tehtävää. Tämä aivojen tiedonkäsittely on automaattista ja liittyy kaikkeen kuulemaamme puheeseen tai muihin ääniin, vaikka tarkkaavaisuutemme on suuntautunut aivan muualle.

Aivotutkimusaineiston analyysi paljasti, että puheäänissä tapahtuvien, puheen ymmärtämisen kannalta tärkeiden muutosten havaitsemiseen ei vaikuttanut työntekijän kokemat työuupumusoireet. Toisaalta havaittiin, että työuupumuksen oireista kärsivien henkilöiden tarkkaavaisuus kääntyy tavallista nopeammin sellaisiin tunnepitoisiin puheääniin, jotka ovat äänensävyltään negatiivisia.

Tällä videolla Laura Sokka kertoo tarkemmin tutkimuksen tuloksista.

 

Recently, Ms. Laura Sokka with her co-workers from the Finnish Institute of Occupational Health, Brain Work Research Centre, published interesting research on the cognitive capabilities at work in individuals who suffer from symptoms of job burnout. Sokka has used electroencephalography to measure the automatic brain responses to speech sounds presented outside the focus of attention of the worker. She found that the automatic, detailed analysis of the speech sound features was intact in individuals with burnout. The analysis of emotional features, however, was altered: it was faster for negative emotions in individuals with job burnout symptoms. In this interview you can hear Ms. Sokka explain her findings in more detail.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *