Julkaisut

Kriisit ja viestintä -tutkimushankkeen julkaisut


1. Artikkelit kansainvälisissä vertaisarvioiduissa journaaleissa

Hakala, Salli & Seeck, Hannele (2009) Crisis and web-enabled agency in practice: Cases sukellus.fi and thairy.net. Teoksessa Kivikuru, Ullamaija & Lars Nordin (toim.) After tsunami. Göteborg: NordiCom.

Sumiala, Johanna (2010) Circulation in Mobile Networks – The Case of Violent Imaginaries. M/C journal. (forthcoming)

Sumiala, Johanna (2009) Networked Diasporas: Circulating Imaginaries of Violence. The Romanian Review of Journalism and Communication.

Sumiala, Johanna (2010) School Massacre as a Media Event? The Case of the Jokela School Shooting in Finland. (forthcoming)

2. Artikkelit kotimaisissa vertaisarvioiduissa journaaleissa

Hakala, Salli (2009) Symbolisen johtajuuden kriisi: Koulusurmat ravisuttavat verkostoyhteiskuntaa. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 32: 2, 19 – 30.

Hakala, Salli (2008) Jokelan kouluammuskelu tiedottajan silmin. Kuka johtikaan kriisin viestintää? Artikkeli Journalismikritiikin vuosikirja 2008/Tiedotustutkimus 31: 2, 17–25.

Juntunen Laura (2009) Journalistinen etiikka kriisissä: Kiireen ja kilpailun haasteet toimittajien ammatilliselle itsekurille. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 32; 2,  31 – 47.

Lavento, Heidi (2009) Nokian vesikriisi yllätti: Vaaran merkkejä ei havaittu. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 32: 2, 82 – 96.

Pedak, Maarit (2010)  Kunnan uhrilähtöinen kriisiviestintä. Miten kunta auttaa ja viestii yhteisökriisissä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2010, 396-416.

Pedak, Maarit (2009) Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 32: 2, 97 – 109.

Seeck, Hannele & Heidi Lavento (2009) Nokian vesikriisin johtoryhmätyöskentely: jälkibyrokraattisen toimintamallin anti. Työ ja ihminen 1/2009.

Sumiala, Johanna & Minttu Tikka (2009) ”Netti edellä” kuolemaan. Koulusurmat kommunikatiivisena ilmiönä. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 32: 2, 5 – 18.

Sumiala, Johanna (2009) Koulusurmat ja medioidut kuolemanrituaalit. Kulttuurintutkimus 26:2-3, 61-70.

Sumiala, Johanna (2008) Kirja-arvio kirjasta Seaton, Jean (2005) Carnage and the Media. The Making and Breaking of News about Violence. Allen Lane, London.. Tiedotustutkimus-lehti 5/2008.

Sumiala, Johanna (2009) Kirja-arvio kirjasta Raittila, Pentti (ym.) (2008) Jokelan koulusurmat mediassa. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, Julkaisuja A 105/2008.  Työ ja ihminen 1/2009.

Tikka, Minttu (2009) Kirja-arvio kirjasta Huhtala, Hannele & Hakala, Salli (2007) Kriisi ja viestintä. Työ ja ihminen 1/2009.

3. Tutkimusraportit / verkkojulkaisut

Seeck, Hannele & Heidi Lavento & Salli Hakala (2008) Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p081117093234T.pdf

Salli Hakala (2009) Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa. Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä. Helsingin yliopisto. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009. Viestinnän tutkimuskeskus CRC.
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/crc/koulusurmat_verkostoyhteiskunnassa.pdf

4. Artikkelit antologioissa

Hakala, Salli (2010) Tekeekö väkivalta mediassa meistä väkivaltaisempia? Artikkeli teoksessa Hyvä Paha Media. Käytösopas kriittiseen medialukutaitoon. Helsinki: Suomen lasten ja nuorten säätiö.

Hakala, Salli & Johanna Sumiala (2009) Media tekee ampujasta kuolemattoman. Artikkeli teoksessa Hoikkala, Tommi & Leena Suurpää (toim.) Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisusarja 25.  Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Juntunen, Laura (2010) “Explaining the Need for Speed”, in: Justin Lewis and Stephen Cushion (Eds), Has 24 Hour News Changed the World: The Global Impact of Rolling News, Peter Lang Publishers. (forthcoming)

Juntunen, Laura (2010): Journalistikens etik i kris: Tidspress och konkurrens som utmaningar för journalisternas professionella självdisciplin. Teoksessa: Ullamaija Kivikuru (toim.):  Medier och journalistik. SSKH Skrifter, Swedish School for Social Science, University of Helsinki, Helsinki: University Press. (forthcoming)

Juntunen, Laura & Väliverronen, Esa (2009): Intiimin politiikka ja skandaalin yhteiskunnallinen merkitys. Teoksessa: Esa Väliverronen (toim.): Journalismi murroksessa. Gaudeamus: Helsinki.

Juntunen, Laura (2009): Kiireen ja kilpailun haasteet journalistiselle etiikalle. Teoksessa: Esa Väliverronen (toim.): Journalismi murroksessa. Gaudeamus: Helsinki. (uudelleenjulkaisu)

Lavento, Heidi (2009) Viestintä osana kuntien kriisinhallintaa. Teoksessa Uudistuva kuntajohtaminen. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Sumiala, Johanna (2010) Olla näkyvillä on olla olemassa. Artikkeli teoksessa Hyvä Paha Media. Käytösopas kriittiseen medialukutaitoon. Helsinki: Suomen lasten ja nuorten säätiö.

Sumiala, Johanna & Hakala Salli (2010) Crisis: Mediatization of Disaster in the Nordic Media Sphere. Article in publication. Göteborg: NordiCom. (accept to be published)

5. Haastattelut ja pääkirjoitukset tieteellisissä journaaleissa

Heikkilä, Heikki & Hakala, Salli (2009) Ilmaiselle haetaan maksajaa. Pääkirjoitus Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 2/2009. Kriisit ja verkostoyhteiskunta teemanumero vastaava toimittaja Salli Hakala: Kriisit verkostoyhteiskunnassa (ks. kohta 12. Muuta)

Sumiala, Johanna (2009) Douglas Kellnerin haastattelu. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 33: 3.

Seeck, Hannele (2009) Pääkirjoitus: Kriisijohtamisen mallien anti työyhteisökriiseihin. Työ ja ihminen 1/2009, Helsinki: Työterveyslaitos.

6. Keynote – luennot

Sumiala, Johanna (2009) “Web First to Death”: School Shootings in Contemporary Media Culture. Nuorisotutkimusverkosto ja British Council. 16.6.2009. Hanasaaren kulttuurikeskus.

Sumiala, Johanna (2008) REALITY ON SHOW – school shootings and visual excess. Key note in one day conference Episode: Pleasure and Persuasion in Lens-Based Media in Tate Britain 28, November, 2008.

Sumiala, Johanna (2008) Religion, violence and YouTube. Doctoral seminar on media, religion and popular culture. 16.-17.3.2009 University of Copenhagen.

7. Konferenssipaperit/ esitelmät

Hakala, Salli (2009) Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa – symbolisen johtajuuden ongelma Mediatutkimuksen päivät, Jyväskylä 13.–14.2.2009.

Hakala, Salli (2009) Lokaali kriisi globaalissa verkossa: Näkökulmana koulusurmat ja poliisin takaa-ajoprojekti. Julkisuustutkimuspäivät 5.2.2009.

Hakala, Salli (2008) Kriisi, viestintä ja mediakatastrofi – tutkijan näkökulmia viimeaikaisiin kriiseihin. Lahden tiedepäivä 25.11.2008.  Lahden yliopistokeskus.

Hakala, Salli & Pedak, Maarit (2009) Crisis Management, Symbolic Leadership and Ongoing Crisis Communication: Victim-centred View of School Shooting. Violence and network Society -conference, Helsinki 6.-7.11.2009.

Juntunen, Laura (2009) Explaining the Need for Speed. Journalism in Crisis Conference, 20-21 May 2009, University of Westminster, London.

Juntunen, Laura (2009) Explaining the Need for Speed. How Increasing Competition Causes New Ethical Dilemmas in Journalism. International Association for Communication Research (IAMCR), World Congress, “Human Rights Communication”, Ethics of Communication Working Group, 21-25 July 2009, Mexico City.

Juntunen, Laura (2009) Journalism Ethics in Crisis. The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research, “Body, Soul and Society”, 13-15 August 2009, Karlstad.

Juntunen, Laura (2009) Increasing Competition and New Ethical Dilemmas in Journalism. Future of Journalism Conference, 9 and 10 September 2009, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University.

Juntunen, Laura (2009) Journalism Ethics in Crisis. Violence and Network Society Conference, 6-7 November 2009, Helsinki.

Juntunen, Laura (2008) Ethics of News Media in Crisis. International Association for Communication Research (IAMCR), World Congress, “Media and Global Divides”, Journalism Research and Education Section, 20-25 July 2008, Stockholm.

Juntunen, Laura (2008) Ethics of News Media in Crisis. European Communication Research and Education Association (ECREA), Journalism Studies Section, 25-28 November 2008, Barcelona.

Lavento, Heidi (2009) Early Warning Signals Management in the Nokia Water Crisis. Violence and Network Society School Shootings and Social Violence in Contemporary Public Life Conference in Helsinki 6.11.2009.

Lavento, Heidi (2009) Varoitussignaalien havaitsemisesta kuntalaisten varoittamiseen. Viestintä osana Nokian vesikriisin kriisinhallintaa. Esitys Mediatutkimuksen päivillä Jyväskylässä 14.2.2009 / Kriisit ja viestintä -työryhmä.

Pedak, Maarit (2009) Jokelan koulusurmien kriisikeskuksen toiminta ja johtaminen. Mediatutkimuksen päivät, Jyväskylä 13.-14.2.2009.

Sumiala, Johanna (2009) Networked Diasporas: Circulating Imaginaries of Violence. Change in Progress. Models of/models for Journalism and Communication Conference in Bucharest 19-21, November 2009.

Sumiala, Johanna (2009) Glocal Imaginaries of Violence. Glocal imaginaries Conference Lancaster University and Whitworth Gallery, Manchester, UK
9-12 September 2009.

Sumiala, Johanna (2009) Narrativizing a Media Disaster – The Case of Jokela School massacre. Keywords in Communication. The 59th Annual Conference of the International Communication Association Chicagossa 24.5.2009. Työryhmä Media, Emotion, and Order Philosophy of Communication Popular Communication.

Sumiala, Johanna (2009) Koulusurmat ja medioidut kuoleman rituaalit. Suomen antropologipäivät 7. – 8.5.2009 Tampere.

Sumiala, Johanna (2008) “Narrativizing a Media Disaster – The Case of Jokela School massacre“. Konferenssipaperi kansainvälisessä mediatutkimuksen konferenssissa “Nordic Media in Theory and Practice”. Konferenssin järjestäjä: Reuters Institute, Oxford University and University College London (UCL), Scandinavian Studies 7.-8.11.2008.

Sumiala, Johanna (2008) Häpeä mediassa. Esitelmä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hyveet ja paheet -seminaari.  6.11.2008.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2009) Netti edellä kuolemaan – koulusurmat viestinnällisenä ilmiönä. Mediatutkimuksen päivät, Jyväskylä 13.–14.2.2009.

Tikka, Minttu (2009) The religious traces of the crisis – Finnish internet-led school shootings. The Nordic Network for the Mediatization of Religion and Culture, 3 June 2008 Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Sweden. Doctoral Pre-Meeting.

8. Yleistajuiset julkaisut

Hakala, Salli (2008) Jokelan ja Kauhajoen jälkeen: Kriisiviestintä on kriisin johtamista julkisuudessa. Maanpuolustus Nro 85, 2008.

Hakala, Salli & Pedak, Maarit (2009) Joukkosurmien jälkeinen akuutti tilanne osattava hoitaa. Yliö Helsingin Sanomissa 14.3.2009

Lavento, Heidi (2009) Vesiepidemiatilanteessa varoitussignaalien havaitseminen vaatii herkkyyttä ja sisäistä viestintää, Yleislääkäri-lehti (ilmestyy keväällä 2009)

Lavento, Heidi (2009) Viestinnän strateginen johtaminen puuttui Nokian vesikriisissä. Premissi. Terveyden ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu 2/2009. s. 6-9.

Sumiala, Johanna & Salli Hakala (2008) Mediakatastrofi. Artikkeli Kanava-lehti 7/2008.

Sumiala, Johanna & Salli Hakala (2008) Koulusurma spektaakkelien yhteiskunnassa. Ydin-lehti 4/2008.

9. Luennot: tutkimushankkeen tuotosten esittely

Hakala, Salli (2010) Jokelasta Kauhajoelle – koulusurmien viestinnän opetukset. 17.2.2010 Viestintäekonomien seminaari, Helsinki.

Hakala, Salli (2010) Kriisiviestintä & johtaminen verkostoyhteiskunnassa: Asiantuntijaluento Tietoturvallisuus koulutusohjelmassa alan asiantuntijoille ja toimijoille. Espoon Otaniemi, Aalto-yliopisto, 12.1.2010.

Hakala, Salli (2009) Kriisiviestintä ja -johtaminen – tutkimuksen näkökulmasta. Etelä-Suomen Läänin maanpuolustuksen 12. erikoiskurssi 21.-22.1.2009 Tuusula.

Hakala, Salli (2009) Koulusurmat, tiedonkulku ja viranomaisten viestintä. Oikeuslääketieteen laitos. 13.3.2009.

Hakala, Salli (2009) Kriisiviestintä. Muutakin kuin tiedottamista. Palopäällystöpäivät 26.–28.3.2009.

Hakala, Salli (2008) Kriisiviestintä. TKK/ Tietoturvallisuuden koulutusohjelma 27.8.2008.

Hakala, Salli (2008) Kriisiviestintä ja -johtaminen – tutkimuksen näkökulmasta. Etelä-Suomen Läänin maanpuolustuksen 11. erikoiskurssi 1.-2.10.2008 Lappeenranta.

Hakala, Salli (2008) Näkökulmia kuntien kriisiviestintään tutkimuksen perusteella. FCG Efeko oy/Kuntaliitto 11.11.2008

Juntunen, Laura (2009) Journalismin etiikka kriisissä. Esitys Julkisuustutkimuksen verkoston tapaamisessa 4.3.2009.

Juntunen, Laura (2009) Lyhyt (otsikoton) esittelypuheenvuoro tutkimuksesta Journalismin murros -kirjan julkistustilaisuudessa,

Juntunen, Laura (2008) Jokelan jälkipyykkiä lajittelemassa. Puheenvuoro Mediatutkimuksen päivillä Helsingissä 23.4.2008.

Juntunen, Laura (2008) Uutistyön eettiset haasteet Jokelassa. Luento Jokelan tapahtumia käsitelleessä toimittajien jatkokoulutusseminaarissa Sanomatalossa 30.10.2008.

Juntunen, Laura (2008) Jokela journalismin eettisenä haasteena. Luento Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen seminaarissa Oulussa 22.11.2008.

Juntunen, Laura (2008) Journalismin etiikka kriisissä. Esitys Helsingin yliopiston Viestinnän laitoksen jatkokoulutusseminaarissa  8.12.2008.

Lavento, Heidi (2009) Crisis Management and Communications: Detection of Early Warning Signals. IPMA World Congress in Helsinki 17.6.2009.

Lavento, Heidi (2009) Kriisijohtaminen ja viestintä, tapaus Nokian vesikriisi. VVY:n Vesihuoltopäivät Tampereella 27.5.2009.

Lavento, Heidi (2009) Kriisijohtaminen ja viestintä, tapaus Nokian vesikriisi. ProComin kriisiviestinnän info Pressiklubilla 20.5.2009.

Lavento, Heidi (2009) Kriisijohtaminen ja viestintä, tapaus Nokian vesikriisi. Luento Puolustusministeriön Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:lle Eduskunnassa 11.2.2009.

Lavento, Heidi (2009) Varoitussignaalien havaitsemista kuntalaisten varoittamiseen, tapaus Nokian vesikriisi. Luento Vesi- ja sähköhuollon sekä pelastustoimen varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin käsittelevillä neuvottelupäivillä 3.2.2009 Turussa.

Lavento, Heidi (2009) Viestintä osana kuntien kriisinhallintaa. Esitys Kuntaliiton Uudistuva kuntajohtaminen -seminaarissa Tampereella 30.1.2009.

Sumiala, Johanna (2009) Koulusurmat tutkimuksen esittely. Seminaari nuorisotutkimusverkostossa 6.3.2009.

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2009) ”Netti edellä” kuolemaan. Koulusurmat kommunikatiivisena ilmiönä. Esitelmä Helsingin yliopiston jatko-opintoseminaarissa 26.2.2009.

10. Opinnäytetyöt

Hannula, Eevi (2010, tulossa) ”Kaikki on hyvin sekavaa täällä”. Tutkimus kerrontatavoista Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien tv-uutisoinnissa. Helsinki: Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto. (Ohjaus Leif Åberg sekä Salli Hakala ja Johanna Sumiala, viestinnän laitos)

Kaukiainen Petri (2009) Mielipiteesi, korkeintaan 160 merkkiä  – Tekstiviestit osana sanomalehden sisältöä Nokian vesikriisissä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto. (Heidi Lavennon kokoama aineisto, tutkimusryhmän yhteisen medialuokittelurungon rakentaminen; Ohjaus Juha Koivisto, viestinnän laitos)

Lavento, Heidi (2008 – ) Väitöskirja Nokian vesikriisistä. Helsinki: Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto. (Ohjaus Hannu Nieminen)

Tikka, Minttu (2009). Koulusurmien kommunikaatio sosiaalisessa mediassa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Viestinnän laitos, Helsingin yliopisto. (Ohjaus Hannu Nieminen sekä Salli Hakala & Johanna Sumiala, viestinnän laitos)

11. Haastattelut: tutkimushankkeen tuotosten esittely

Nokian vesikriisi -raportin ja Koulusurmat -raportin julkaisuista yliopiston tekemät tiedotteet menivät laajasti läpi mediassa (poimintoja koottu useista kymmenistä medioista).

Hakala, Salli

Hakala, Salli & Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu

Lavento, Heidi

  • Haastatteluja Nokian vesikriisin tutkimuksen julkaisun yhteydessä

Seeck, Hannele (CRC:lle ilmoitetut)

  • Telma, huhtikuu 2009, tulossa.
  • Työpaikan kriiseissä tärkeintä on ihmisten kohtaaminen. Kirj. Katariina Lampinen, Prima 2/2009
  • Kriiseissä korostuvat johtaminen ja viestintä. Kirj. Sulevi Pellinen, Työ Terveys Turvallisuus 1/2009

Sumiala, Johanna

  • Haastattelu Ruotsin televisio 6.11.2009
  • Haastattelu Tanskan radio 26.11.2009

12. Muuta

Mediatutkimuspäivät 13.–14.2.2009 Salli Hakala Kriisit ja viestintä – työryhmän puheenjohtaja yhdessä Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön johtajan Pentti Raittilan kanssa.

Media & viestintä –teemanumeron toimittaminen. Vastaava toimittaja Salli Hakala. Toimituskunta Lavento, Heidi, Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu.

Kriisit ja verkostoyhteiskunta –seminaari 15.5.2009 Helsingin yliopistolla. Media & viestintä -lehden toimitus järjesti seminaarin yhdessä lehden teemanumeron toimittajien kanssa. Seminaarissa paneelin puheenjohtajana toimi Salli Hakala ja panelisteina eri yliopistojen tutkijat: Anu kantola (HY), Johanna Sumiala (HY), Pentti Raittila (TaY), Atte Oksanen (TuY/Nuorisotutkimusverkosto).

Kansainvälisen Violence and Network Society – konferenssin järjestäminen Helsingin yliopistolla 6.-7.11.2009. Konferenssin järjestelytyöryhmä: Puheenjohtaja Johanna Sumiala; konferenssisihteeri Minttu Tikka; muut jäsenet Salli Hakala, Heidi Lavento ja Maarit Pedak.

Violence and Network Society – konferenssin esityksistä Johanna Sumiala ja Salli Hakala toimittavat yhteistyössä Crime, Media, Culture -journaalin toimituksen kanssa kansainvälisen koulusurmien ja muun sosiaalisen väkivaltaan erikoistuneen teemanumeron.

Konferenssissa perustettiin kansainvälinen tutkijaverkosto: Crisis, Communication and Society Research Network, jonka toiminta alkaa vuonna 2010. Tutkijaverkosto alkaa tuottaa kansainvälistä antologiaa teemalla Crisis and Communication (työnimi). Projektissa rakennetaan tutkijaverkoston verkkosivusto. Salli Hakala, Johanna Sumiala ja Minttu Tikka ovat verkoston yhteyshenkilöt Helsingin yliopistolla.

Salli Hakala, Heidi Lavento ja Vilma Luoma-aho toimittavat Violence and Network Society -konferenssin ja muiden kriisitutkimuksen pohjalta pohjoismaisen Crisis and Communication -julkaisun vuonna 2010.

Työ ja ihminen –aikakauskirjan teemanumeron toimittaminen. Hannele Seeck. Kriisit ja työyhteisöt – kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena. Työ ja ihminen tutkimusraportteja 37. Työterveyslaitos: Helsinki, 2009. (toim. Hannele Seeck)

Leave a Reply

Your email address will not be published.