Kirjastot paremman tiedonsaannin asialla

Kirjastoverkko ja Kansalliskirjasto ovat laatineet esityksen tiedonsaannin edistämiseksi Suomessa. Opetusministeriölle luovutetun esitys parantaisi toteutuessaan suomalaisen tutkimuksen olosuhteita sekä tukisi kansalaisten tasa-arvoista tiedonsaantia varmistamalla keskeisten elektronisten tietoaineistojen saatavuus.

Esitys pohjaa Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) piirissä toimineen työryhmän kartoitustyöhön. Työryhmä on rakentanut kaksi aineistokokonaisuutta: tutkimuksen perusaineistot sekä kansalaisen perustietopaketin.

Tutkimuksen perusaineistot koostuvat keskeisistä tieteellisistä verkkoaineistoista kuten lehti- ja kirjapaketeista sekä tietokannoista, jotka ovat välttämättömiä korkeatasoiselle tutkimukselle.

Ehdotettuun kansalaisen perustietopakettiin kuuluu muun muassa lakitietoa, terveystietoa, hakuteoksista sekä sanakirjoja. Aineisto olisi vapaassa kansalaiskäytössä ja edistäisi siten tiedonsaannin tasa-arvoa ja tukisi laadukkaan verkkotiedon käyttöä opetuksessa.