Selvitys ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnasta

eAineistot oppimisen resurssi -blogi uutisoi ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnasta tehdystä selvityksestä, joka perustuu syksyllä 2006 tehtyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 21 ammattikorkeakoulua, joista 15:llä oli tällä hetkellä omaa julkaisutoimintaa.

Enni Harrinkari & Lea Mustonen: Selvitys Arene ry:n viestintätyöryhmälle ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan nykytilanteesta ja julkaisuyhteistyöhalukkuudesta. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 2007.

Ammattikorkeakoulut ovat myös käynnistämässä opetusministeriön tuella omaa yhteistä Open Access -hankettaan. Hanke koostuu kahdesta osakokonaisuudesta, jotka ovat avoin tieteellinen verkkolehti ja elektroninen opinnäytetyökirjasto.