Kokemuksia eurooppalaisen väitöskirjaportaalin rakentamisesta

Joint Information Systems Committee (Iso-Britannia), Ruotsin kansalliskirjasto ja SURF Foundation (Hollanti) ovat testanneet yhteiseurooppalaista, OAI-PMH:n varaan rakennettua väitöskirjaportaalia. Portaaliin on toistaiseksi haravoitu noin 10000 väitöskirjan metatiedot yhteensä viidestä eri maasta (Hollanti, Iso-Britannia, Ruotsi, Saksa ja Tanska).

Projektin laaja ja perusteellinen loppuraportti “A Portal for Doctoral e-theses in Europe; Lessons Learned from a Demonstrator Project” on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?ch=ENG&id=13180

Raportissa todetaan, että väitöskirjojen metatietoja haravoivan yhteiseurooppalaisen portaalin luominen on teknisesti helppoa. Metadatan semanttinen yhdenmukaisuus on kuitenkin tärkeää, ja edellyttää yhteisiä sopimuksia ja kansainvälistä yhteistyötä.