Rinnakkaisjulkaiseminen herättää kysymyksiä Tampereellakin

Tampereen yliopistolla keskusteltiin rinnakkaisjulkaisemisesta torstaina 23.4.09. Viikkoa aiemmin Tampereen yliopiston rehtori oli tehnyt päätöksen, jossa tutkijoita kehotetaan tallentamaan tutkimusartikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston tarjoamaan avoimeen julkaisuarkistoon 1.1.2011 alkaen.

Tutkimusjulkaisujen rinnakkaisjulkaisemista Tampereen yliopistossa valmistellut työryhmä oli koonnut monipuolisen tilaisuuden, jossa asiantuntijoiden lisäksi kuultiin eri alojen tutkijoiden näkökulmia open accessiin ja rinnakkaisjulkaisemiseen. Seminaarin esitysten sisällöt löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/RinnakkaisjulkaiseminenTampereenyliopistossaohjelma23042009.pdf

Visioiden ja käytäntöjen esittelyjen lisäksi juuri tutkijoiden omat näkemykset ja kysymykset olivat erittäin virkistävää kuultavaa niin itse seminaarissa kuin kahvitauollakin. Erityisesti Informaatiotieteiden tiedekunnan yliassistentin Tere Vadénin ”mustan tussin” –käytäntö tallentui takuuvarmasti kaikkien kuulijoiden muistiin. Vadén kertoi yliviivanneensa mustalla tussilla kustantajien kanssa tekemistään julkaisusopimuksista ne tekijänoikeudelliset kohdat, jotka olisivat estäneet hänen artikkeliensa rinnakkaisjulkaisemisen. Kukaan ei kuulemma ollut koskaan valittanut asiasta tai kieltäytynyt julkaisemasta artikkelia. Kokeilemisen arvoinen idea?

Niin Tampereen kuin Helsinginkin yliopisto tulee onneksi tarjoamaan tutkijoilleen muita(kin) neuvoja ja käytäntöjä rinnakkaisjulkaisemisen helpottamiseksi. Tällä hetkellä rinnakkaisjulkaisuja voidaan Tampereella tallentaa Tampub-julkaisuarkistoon, mutta kun rehtorin päätös tulee voimaan vuoden 2011 alussa, rinnakkaisjulkaisut on tarkoitus tallentaa Yliopistoallianssin yhteiseen julkaisuarkistoon. Vaikka käytännön toteuttamisessa on vielä paljon avoimia kohtia (aivan kuin Helsingin yliopistollakin), Tampereen yliopistolla on hyvät perinteet esimerkiksi tutkielmien ja väitöskirjojen verkkojulkaisemisessa; vuonna 2008 72% tutkielmista ja 97% väitöskirjoista löytyi verkosta.

Tampereen yliopisto on toinen yliopisto Suomessa, joka on tehnyt päätöksen rinnakkaisjulkaisemisesta. Tampereen yliopiston päätös ei tosin ole aivan yhtä velvoittava kuin Helsingin; Tampereella tutkijoita kehotetaan rinnakkaisjulkaisemiseen, kun taas Helsingissä sitä edellytetään. Jää nähtäväksi seuraavatko muut yliopistot Helsingin ja Tampereen esimerkkiä ja missä aikataulussa.