Rinnakkaisjulkaiseminen herättää kysymyksiä Tampereellakin

Tampereen yliopistolla keskusteltiin rinnakkaisjulkaisemisesta torstaina 23.4.09. Viikkoa aiemmin Tampereen yliopiston rehtori oli tehnyt päätöksen, jossa tutkijoita kehotetaan tallentamaan tutkimusartikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston tarjoamaan avoimeen julkaisuarkistoon 1.1.2011 alkaen.

Tutkimusjulkaisujen rinnakkaisjulkaisemista Tampereen yliopistossa valmistellut työryhmä oli koonnut monipuolisen tilaisuuden, jossa asiantuntijoiden lisäksi kuultiin eri alojen tutkijoiden näkökulmia open accessiin ja rinnakkaisjulkaisemiseen. Seminaarin esitysten sisällöt löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/RinnakkaisjulkaiseminenTampereenyliopistossaohjelma23042009.pdf Continue reading

Tietotekniikka-asiantuntija haussa

Kansalliskirjasto on mukana opetusministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeessa, joka tähtää tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseen. Tähän hankkeeseen liittyen Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on nyt haettavana tietotekniikka-asiantuntijan määräaikainen työsuhde 1.1.2009 – 31.12.2010. Continue reading

Helsingin yliopisto tiennäyttäjänä: rinnakkaisjulkaisemisesta tutkijan velvollisuus

Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto allekirjoitti viime viikolla päätöksen koko yliopiston henkilökuntaa koskevasta tallennusvelvoitteesta. Kaikki 1.1.2010 jälkeen koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneet artikkelit pitää päätöksen mukaan tallentaa yliopiston omaan avoimeen julkaisuarkistoon.

Uusi aika alkaa

Vaikka päätös on johdonmukaista jatkoa yliopiston ja suomalaisen tiedemaailman päättäjien aiemmille linjauksille (mm. Berliinin julistuksen allekirjoittaminen), se merkitsee samalla radikaalia uutta avausta kotimaisen tiedejulkaisemisen kentässä. Kirjoitin itsekin rinnakkaisjulkaisemisen tilanteesta varsin pessimistisesti vajaa vuosi sitten (ks. Rinnakkaisjulkaisemisen vaikea alkutaival), mutta Helsingin yliopiston päätöksen jälkeen maailma näyttää taas aika toisenlaiselta. Continue reading

Harvard päätti OA-tallennusmandaatista

Yksi Harvardin yliopiston tiedekunnista (Faculty of Arts and Sciences) on eilen pidetyssä äänestyksessä päättänyt edellyttää henkilökunnaltaan tutkimusjulkaisujen tallentamista avoimeen julkaisuarkistoon.

Erityisen merkittävää nyt hyväksytyssä ehdotuksessa on se, että tallennuksesta on tarkoitus tehdä normi. Vaikka yksittäinen tutkija voi edelleen hakea kirjallisesti vapautusta julkaisunsa tallennusvelvollisuudesta, oletuksena on se, että yliopisto saa oikeudet kaikkien henkilökunnan tuottamien tutkimusjulkaisujen tallentamiseen omaan arkistoonsa. Continue reading