Elektran käyttöluvut ennätykseen

logo1Elektra-palvelun käyttörajatun aineiston kuukausittaiset käyttöluvut ylsivät marraskuussa 2015 uuteen ennätykseen. Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita sisältävän palvelun artikkelilatausten kokonaismäärä oli 16.996. Edellinen ennätys (16.552 latausta) oli lokakuulta 2014.

Vuositasolla Elektran aineistojen käyttö on kasvanut tähän mennessä joka vuosi aina siitä lähtien kun se avattiin laajempaan käyttöön 2000-luvun alussa. Viime vuonna latausten kokonaismäärä oli hieman yli 120.000. Näyttää siltä että tänäkin vuonna ylletään lopulta muutaman prosentin kasvuun, huolimatta siitä että tuplaklikkausten suodatukseen vuoden alussa tehdyt parannukset ovat alentaneet lukuja jonkin verran.

Lokakuu ja marraskuu ovat perinteisesti olleet Elektran käyttölukujen mukaan vuoden vilkkaimmat kuukaudet. Tammi-maaliskuussa liikennettä on ollut lähes yhtä paljon. Kenties korkeakoulujen lukukausissa tapahtuneiden muutosten vuoksi sesonkiaika on viime vuosina pidentynyt jonkin verran, sillä tänä vuonna syyskuussa yllettiin jo lähes samalla tasolla kuin lokakuussa, yli 15.000 ladattuun dokumenttiin, ja myös huhtikuu oli poikkeuksellisen vilkas.

Yliopiston koko huomioiden on tuskin yllättävää, että Helsingin yliopisto on ollut Elektran aineistojen suurin käyttäjä. Marraskuussa 2015 yliopiston verkosta tai sen tarjoaman etäkäyttöpalvelun kautta ladattiin yli 2.900 artikkelia, eli keskimäärin noin sata artikkelia päivässä. Tämä ei tietysti ole lähelläkään suurten kaupallisten aineistojen lukuja, mutta Elektran kokoon (noin 30.000 käyttörajattua artikkelia) nähden luvut ovat kuitenkin melko suuria. On todennäköistä, että artikkelien käyttöluvut ovat eksponentiaalisesti suuremmat verrattuna tilanteeseen, jossa lehdistä olisi ollut kirjastoissa saatavilla vain muutama painettu kappale.

Vaikka Helsingin yliopiston absoluuttiset käyttöluvut ovat suurimmat, organisaatioiden kokoon suhteutettuna tilanne on toinen: Elektra-aineistoa käytetään selkeästi enemmän muutamissa muissa yliopistoissa. Marraskuussa Itä-Suomi, Jyväskylä ja Turku ylsivät kaikki yli kahteen tuhanteen latauskertaan, eikä Tamperekaan jäänyt kovin paljon sen alle. Tämä saattaa osin liittyä yliopistojen tieteenalaprofiileihin ja siihen miten hyvin nämä sopivat yksiin Elektran sisällön kanssa, osin siihen miten hyvin aineisto on esillä yliopistojen verkkopalveluissa ja tiedonhaun opetuksessa.

Vaikka Elektra sisältää joitakin open access -aineistoja, se on kuitenkin pääosin maksullinen palvelu. Käytön määrään suhteutettuna se vertautuu hinnaltaan varsin hyvin moniin kansainvälisiin aineistoihin. Yksittäisen latauskerran hinta on yliopistoissa pysynyt viime aikoina keskimäärin 75 sentin suuruusluokassa, vaikka vaihtelua on niidenkin osalta ollut perinteisesti melko paljon. Ammattikorkeakouluissa latauskerran keskihinta on pudonnut käytön lisääntymisen myötä, mutta se on silti edelleen jonkin verran kalliimpi kuin yliopistoissa.

Elektran lehtien osalta kymmenen kärki näytti marraskuussa seuraavalta:

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
3513
Psykologia
1325
2477
Aikuiskasvatus
1210
1960
Hoitotiede
79
1325
Sosiologia
1478
1056
Gerontologia
766
995
Historiallinen aikakauskirja
1307
715
Hallinnon tutkimus
390
533
Terra
1195
492
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
486

Eniten huomionarvoista listassa lienee se, että vuonna 2012 mukaan tullut Hoitotiede-lehti on jo noussut  yhdeksi Elektran suosituimmista lehdistä, vaikka sen artikkelimäärä on toistaiseksi melko vaatimaton.

Lisätietoja:

2 thoughts on “Elektran käyttöluvut ennätykseen

  1. Kiitos ehdotuksesta! Laajemman kokonaiskuvan saaminen pelkästään noiden Elektran verkkosivuilta löytyvien numeroiden pohjalta on kieltämättä työlästä. Toisaalta nuo tarkat yliopistokohtaiset luvut pitää kuitenkin raportoida FinELibin tarpeisiin.

    Elektran käyttötilastojen keruuta ei ole tällä hetkellä loppuun asti automatisoitu, eli tietojen päivitys verkkosivuille vaatii käsityötä. Olemme kuitenkin yleensä tehneet Excelin avulla jonkin verran graafisia esityksiä vuositason luvuista. Näitä voisi ehkä jossain vaiheessa pistää myös julkisesti näkyville.

    Graafit ovat olleet koko aineiston tasolla, mutta myös lehti- tai yliopistokohtaisia käyttötilastoja saa laskettua suhteellisen helposti, eli niitä voi tarvittaessa kysellä minulta!

Comments are closed.