Kysely digitaalisesta säilyttämisestä, vastaa pian

APARSEN (Alliance for Permanent Access to the Records of Science in Europe Network) valmistelee selvitystä digitaalisen säilyttämisen tärkeydestä, arvosta, hyödyistä, nykykäytännöistä, kustannuksista ja tulevaisuudennäkymistä Euroopan kirjastoissa, arkistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Tätä varten on käynnissä kysely, johon toivotaan vastauksia henkilöiltä, jotka työskentelevät digitaalisen säilyttämisen parissa tai jotka muuten tietävät organisaationsa strategisesta suhtautumisesta digitaaliseen säilyttämiseen – tai sellaisen suhtautumisen puutteesta.

https://es.surveymonkey.com/s/APARSEN_SURVEY

Continue reading

Suomalais-ugrilaisten aineistojen digitointihanke käynnistynyt

Kansalliskirjasto aloitti heinäkuun alussa toteuttamaan suomalais-ugrilaisten aineistojen digitoinnin pilottihanketta. Pilottihanke on osa Koneen Säätiössä valmisteltua kieliohjelman hankekokonaisuutta ja siihen viitataan Koneen Säätiön Kieliohjelmassa 2012–2016 otsikolla Pietarin aineistojen digitoinnin pilottihanke (2012–2013).

Digitoitava aineisto kuuluu Venäjän Kansalliskirjaston  (Российская национальная библиотека, Pietari) kokoelmiin. Tämä tutkijoiden valitsema suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistu aineisto digitoidaan Pietarissa Venäjän Kansalliskirjastossa ja toimitetaan Kansalliskirjastolle digitaalisessa muodossa. Valikoitu aineisto sisältää noin 7000 sivua inkeroisten- ja vepsänkielisiä julkaisuja, yhteensä 66 monografiaa, jotka ovat pääsääntöisesti oppikirjoja ja sanakirjoja. Monografioiden lisäksi digitoidaan lähes 20 000 sivua marilaisia ja mordvalaisia sanomalehtiä, jotka on julkaistu pääsääntöisesti 1920- ja 1930-luvuilla.

Continue reading