Haussa: Kehittämispäällikkö Kansallinen metatietovaranto -palvelulle

Edellisessä merkinnässä esiteltyjen kolmen tietojärjestelmäasiantuntijan lisäksi kirjastoverkkopalveluihin haetaan nyt myös kehittämispäällikköä, joka vastaisi Kansallinen metatietovaranto -palvelun kehittämisestä. Kyseessä on pysyvä työsuhde, jonka palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 11.

Hakuilmoitusta lainaten, “Kansallinen metatietovaranto on kirjastojärjestelmäarkkitehtuurissa taustajärjestelmässä sijaitseva keskitetty tietovaranto, jonka sisältämää metatietoa voidaan esittää asiakkaille eri asiakasliittymissä. Kirjastojen bibliografinen metatieto säilytetään yhdessä paikassa, jolloin keskitetyt palvelinratkaisut ja hyvä tietoturva tuovat toimintaan kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Tulevaisuudessa paikallisia järjestelmiä voidaan keventää, kun bibliografista metatietoa käsitellään keskitetysti.”

Täydellinen hakuilmoitus on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=56830

Haussa kolme tietojärjestelmäasiantuntijaa

Taas töitä tarjolla! Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut hakee määräaikaiseen työsuhteeseen kolmea tietojärjestelmäasiantuntijaa 1.7.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kahden määräaikaisuuden päättymispäivä on 31.12.2013 ja kolmannen 31.12.2016.

Tietojärjestelmäasiantuntijoiden tehtävät sijoittuvat toimintayksikköön, jonka tehtäväalueisiin kuuluvat muun muassa Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä, kirjastojärjestelmät sekä julkaisuarkistot.

Tietojärjestelmäasiantuntijoiden tehtävänä on osallistua tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen toimintayksikön eri tehtäväalueilla. Tietojärjestelmäasiantuntijoiden erityisenä vastuualueena on Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä, sen rakentaminen, ylläpidon suunnittelu, ylläpito sekä aktiivinen osallistuminen käyttöönottoprojekteihin. Tehtäviin sisältyy paljon asiakasrajapinnassa toimimista.

Täydellinen hakuilmoitus löytyy osoitteesta

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=56812

Kipakkaa keskustelua Artosta

Viime viikolla Kansalliskirjaston Fabianian auditoriossa pidetyn Arto-päivän esitykset ovat nyt saatavilla verkossa sekä powerpoint- tai prezi-formaatissa että videoituina.

Continue reading

Miten e-kirjasto näkyisi paremmin kirjaston fyysisissä tiloissa?

Slaavilaiseen kirjastoon asiakkaat tulevat etsimään sekä uutta että vanhaa tutkimuskirjallisuutta ja lähdeaineistoja. Miten me saamme kirjaston fyysisessä tilassa näkymään sekä painetun että e-aineiston mahdollisuudet ja aineistojen erilaiset tiedonhakutavat?

Tarkoituksenahan on luoda käsitys kirjastomme moninaisista sisällöistä ja ehkä jopa tarjota uusia ajatuksia aineiston käytöstä tutkimuksessa. Tieteellisiä artikkeleita lukeakseen, ei asiakkaan useinkaan enää tarvitse tulla kirjastoon, mutta kirjastoomme tullaan edelleen myös hyllyjä selailemaan ja silmäilemään. Hyllyssä olevia kirjoja voi selata, mutta e-kirjat jäävät löytymättä. Olisiko QR-koodista apua painetun ja elektronisen kirjahyllyn yhdistämisessä?

Continue reading

Verkkoarkistot hyötykäyttöön

Kansalliskirjasto on jo usean vuoden ajan kerännyt talteen suomalaisia verkkoaineistoja. Monet muut kansalliskirjastot – mutta eivät suinkaan kaikki – toimivat samoin. Siellä, missä tekijänoikeuslainsäädäntö, erityisesti fair use -ajattelu sen sallii, myös muut organisaatiot arkistoivat verkkosisältöjä eri tarkoituksiin. Kansainvälisen yhteistyön foorumi on International Internet Preservation Consortium IIPC, jonka yleiskokous on parhaillaan menossa Kongressin kirjastossa Washingtonissa. Ensimmäisenä päivänä pidettiin seminaari, jossa esiteltiin verkkoarkistojen erilaisia käyttötapoja. Continue reading