Haussa: Kehittämispäällikkö Kansallinen metatietovaranto -palvelulle

Edellisessä merkinnässä esiteltyjen kolmen tietojärjestelmäasiantuntijan lisäksi kirjastoverkkopalveluihin haetaan nyt myös kehittämispäällikköä, joka vastaisi Kansallinen metatietovaranto -palvelun kehittämisestä. Kyseessä on pysyvä työsuhde, jonka palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 11.

Hakuilmoitusta lainaten, “Kansallinen metatietovaranto on kirjastojärjestelmäarkkitehtuurissa taustajärjestelmässä sijaitseva keskitetty tietovaranto, jonka sisältämää metatietoa voidaan esittää asiakkaille eri asiakasliittymissä. Kirjastojen bibliografinen metatieto säilytetään yhdessä paikassa, jolloin keskitetyt palvelinratkaisut ja hyvä tietoturva tuovat toimintaan kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Tulevaisuudessa paikallisia järjestelmiä voidaan keventää, kun bibliografista metatietoa käsitellään keskitetysti.”

Täydellinen hakuilmoitus on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=56830