Askel kohti avointa julkisdataa

Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama julkaisu “dataopas” eli ajatuksia ja käytännön ohjeita julkisen datan maksuttomasta jakamisesta on juuri ilmestynyt.  Antti Poikolan,  Petri Kolan ja  Kari A. Hintikan kirjoittama “Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen”  löytyy osoitteesta http://julkinendata.fi/

Opas on selkokielistä luettavaa ja sisältää käytännöllisiä toimenpideohjeita joilla julkisrahoitteiset virastot ja muut instituutiot voivat edistää omien datavarantojensa avoimuutta saattamalla ne julkiseen käyttöön niin, että niitä voivat muutkin, kuka tahansa, hyödyntää.

Continue reading

Digitoituja aikakauslehtiä nyt saatavilla

Kansalliskirjasto on digitoinut ja asettanut käyttöön suuren määrän vanhoja kotimaisia kulttuuri- ja ajanvietelehtiä.  Aineisto sisältää  suomen- ja ruotsinkielisten aikakauslehtien vuosikertoja 1940-luvun puoliväliin asti.

Ennen vuotta 1870 ilmestyneet aikakauslehdet  ovat vapaassa käytössä sivustolla http://digi.kansalliskirjasto.fi/.  Vuodesta 1870 lähtien ne ovat Kansalliskirjastossa käytettävissä erityisillä työasemilla joissa lehdistä ei voi ottaa digitaalista kopiota, mutta printtaaminen on mahdollista.

Continue reading

Ajankohtaista julkaisuarkistoista

Julkaisuarkistoihin liittyvä uutisointi on viime aikoina jäänyt muiden kiireiden takia vähemmälle, joten tässä hieman koostetta viime aikojen tapahtumista: DSpace-ohjelmistosta on ilmestynyt uusi versio. Theseuksen käyttöönotto etenee hyvää vauhtia. Oulun yliopisto on ottamassa käyttöön Fedoraa. Itä-Suomen yliopisto on avannut julkaisuarkiston. Maailman julkaisuarkistoista on julkaistu uusi ranking-lista. Continue reading