Ajankohtaista julkaisuarkistoista

Julkaisuarkistoihin liittyvä uutisointi on viime aikoina jäänyt muiden kiireiden takia vähemmälle, joten tässä hieman koostetta viime aikojen tapahtumista: DSpace-ohjelmistosta on ilmestynyt uusi versio. Theseuksen käyttöönotto etenee hyvää vauhtia. Oulun yliopisto on ottamassa käyttöön Fedoraa. Itä-Suomen yliopisto on avannut julkaisuarkiston. Maailman julkaisuarkistoista on julkaistu uusi ranking-lista.

Uusi DSpace-versio ilmestyi

Pitkään odotettu DSpace-ohjelmiston versio 1.6 on viimein ilmestynyt. Vielä lokakuun DSpace User Group Meetingissä (ks. raportti Tietolinjassa) 1.6:tta lupailtiin jo jouluksi, mutta käytännössä lopullinen versio tuli saataville vasta toissapäivänä. Hyvä näin, kuitenkin, sillä uudessa versiossa on runsaasti hyödyllisiä ominaisuuksia. Kansalliskirjastolla on ollut beta-versio testattavana jo joulukuusta lähtien, mutta nyt asiantuntijamme pääsevät viimeinkin toden teolla suunnittelemaan omien palveluidemme versiopäivitystä 1.4:stä 1.6:een.

NewSpace-uutiskirjeen tuorein numero on omistettu DSpace 1.6:n uusien ominaisuuksien esittelylle:

http://www.dspace.org/newsletter-newspace/NewSpace-Volume-3-Issue-19.html

Lisäksi version kehittämistä koordinoinut Stuart Lewis on kirjoittanut blogiinsa jo muutamia viikkoja sitten mielenkiintoisen analyysin DSpace-kehitystyön organisoinnista:

http://blog.stuartlewis.com/2010/02/12/on-dspace-development/

Jutun lopussa Lewis pohdiskelee lyhyesti myös seuraavan DSpace-version kehitystyön aloittamista, ja mainitsee ääneen järjestysnumeron 1.7. Vaikuttaa siis siltä, että DSpace 1.x-sukupolven kehitystyö jatkuu edelleen, ja vuosi sitten visioitua 2.0:aa (jonka haaveltiin tuolloin valmistuvan jo alkuvuodesta 2010!) joudutaan vielä odottamaan pitkään.

Dorian ja Theseuksen kuulumisia

Kansalliskirjaston ylläpitämien Dorian ja Theseuksen osalta parin lähikuukauden suurin haaste on siis versiopäivitys, jonka yhteydessä on tarkoitus tehdä muitakin uudistuksia mm. palvelun käyttöliittymään. Kevään toinen suuri projekti on uusi DSpace-ohjelmiston ulkopuolella toimiva syöttöjärjestelmä, joka tunnetaan myös työnimellä Syli.

Kansalliskirjasto otti viime syksynä käyttöön uuden palvelinympäristön, jonka ansiosta myös julkaisuarkistopalveluita (etenkin Doriaa) viime kesänä vaivanneista kapasiteettiongelmista on päästy lopullisesti eroon.
Julkaisuarkistopalveluiden teknisen arkkitehtuurin osalta on tekeillä muutakin kehitystyötä ja olemme ottaneet käyttöön myös uuden versionhallintapalvelimen. Lisäksi Kansalliskirjaston urn-resolverin teknisiä ratkaisuja ollaan uudistamassa lähiaikoina.

Theseuksen käyttöönoton suhteen on muutaman viime kuukauden aikana tapahtunut merkittävää edistystä. Vielä syksyllä aika moni ammattikorkeakoulu oli vielä testivaiheessa, mutta nyt lähes kaikilla on palvelussa vähintään 50 julkaisua, ja useimmat ovat vähintään toisella sadalla, muutamat jo tuhannen julkaisun tienoilla.

Opinnäytejulkaisujen lisäksi Theseukseen on tulossa myös rinnakkaistallennettuja artikkeleita. Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto päätti viime syksynä kaikkia ammattikorkeakouluja koskevasta tallennusmandaatista, ja tähän liittyen Theseukseen on kehitetty myös rinnakkaistallentamiseen soveltuvaa workflow’ta.

Doria on edelleen huomattavasti Theseusta isompi palvelu. Viime aikoina mukaan on tullut mm. uusia Kansalliskirjaston digitoituja aineistoja (joista ehkä uutisoidaan lisää myöhemmin), ja tietueiden kokonaismäärä on jo yli 47.000. Mukaan on myös lähiaikoina tulossa uusien asiakkaiden (mm. Lapin yliopisto) aineistoja. Palvelusta ladattiin viime vuoden aikana yli 3,1 miljoonaa kokotekstidokumenttia, eli myös käyttöluvut ovat ihan mairittelevia.

Helsingin yliopiston opinnäytejulkaisuihin keskittyvän E-thesis-palvelun sisällöllinen ylläpito on siirtynyt Kansalliskirjastolta uuden, vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen Helsingin yliopiston kirjaston vastuulle. Palvelun pyörittämisestä muutaman viime vuoden ajan vastannut Jussi Piipponen siirtyi samalla uuteen organisaatioon. E-thesiksen uudet opinnäytejulkaisut ilmeistyvät ainakin vielä tämän vuoden ajan entiseen tapaan Doriassa.

Uutisia muualta Suomesta

Julkaisuarkistoihin liittyvää kansallista yhteistyötä on tehty viime aikoina etenkin Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeen puitteissa. Hankkeen projektiryhmässä on ollut viime aikoina mukana edustus varsinaisten hankepartnerien (Kansalliskirjasto, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto) lisäksi myös Jyväskylän yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hankkeen etenemistä voi seurata sen wikistä, jonne on koottu mm. ohjaus- ja projektiryhmien pöytäkirjat.

DSpace on tällä hetkellä Suomessa käytössä Kansalliskirjaston ylläpitämien palveluiden lisäksi ainakin neljässä muussa organisaatiossa: Helsingin yliopisto kokosi syksyllä aiempien kampusarkistojensa sisällön uuteen Helda-nimiseen julkaisuarkistoon, Jyväskylän yliopistolla on ollut jo usean vuoden ajan oma Jyx-arkistonsa, Tampereen teknillisellä yliopistolla on DPub ja Hankenilla DHanken. Allianssiyliopiston yhteisen arkiston (jossa olisivat olleet mukana Jyväskylän, Tampereen ja Tampereen teknillisen yliopiston aineistot) kehitystyö sen sijaan keskeytyi hyvästä alusta huolimatta vuodenvaihteessa allianssirahoituksen päättymisen vuoksi.

DSpacen lisäksi Suomessa on käytössä muitakin ohjelmistoratkaisuja. Oulun yliopiston kirjasto päätyi äskettäin pitkällisen valintaprosessin jälkeen Fedoraan, jonka todettiin soveltuvan parhaiten Oulun yliopiston julkaisuprosessin tarpeisiin. Fedoraan ja  Muradora-projektin tuottamaan käyttöliittymään perustuva arkisto on tarkoitus avata käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Itä-Suomen yliopisto puolestaan avasi kuukausi sitten oman julkaisuarkistonsa, joka perustuu teknisiltä ratkaisuiltaan Joensuun yliopiston aiempaan julkaisuarkistoon (ks. uutinen FinnOA:n blogissa).

Suomalaisten sijoituksista julkaisuarkistojen rankingissa

Kirjoitin espanjalaisten kokoamasta “Ranking Web of World Repositories” -listauksesta jo puolitoista vuotta sitten (ks. aiempi merkintä). Listan edellinen, viimekesäinen versio jäi uutisoimatta, vaikka Dorian sijoitus oli sillä kertaa 17. maailman kaikista julkaisuarkistoista. Uusimmalla tammikuussa julkaistulla listalla sijoituksemme kuitenkin putosi parikymmentä pykälää, mutta olemme yrittäneet lohduttaa itseämme sillä, että 42. on edelleen ihan hyvä sijoitus. Lista siis mittaa lähinnä julkaisuarkistojen ja niiden sisältämien aineistojen näkyvyyttä neljällä kvantitatiiviseen analyysiin perustuvalla kriteerillä, eli kyseessä ei ole mikään varsinainen paremmuusjärjestys.

Muut suomalaiset julkaisuarkistot sijoittuivat tällä kertaa seuraavasti:

59 University of Helsinki Ethesis
121 Jyväskylä University Digital Archive
175 Tampere University Dissertations
219 University of Helsinki HELDA
255 University of Helsinki Viikki Science Library
294 Joensuu University Electronic Publications
348 Tampere University Master and Licentiate Thesis
359 Tampere University Electronic Publications

Theseus ei siis vielä ole noussut listalle, ja muutamia muitakin arkistoja
puuttuu. Toisaalta mukana on edelleen DViikki, joka on kuitenkin jo syksyllä yhdistetty Heldaan.

2 thoughts on “Ajankohtaista julkaisuarkistoista

 1. Hi!

  I’m glad that you’re looking forward to upgrading to 1.6. We hope that it will be a useful upgrade for users. As you say, we had hoped to release it earlier, nearer Christmas, however one of the issues we have to work around with open source development is not being able to control what time and effort the contributors can give to it. We decided it was better to wait two months more to make sure it was complete and well tested.

  Regarding 1.7 and 2.0. We’ve not yet formally decided how best to reconcile these two, or how best to work with the Fedora community. It is all up from grabs, and we’d love to hear everyone’s input about it. Our current thoughts are perhaps to move towards 2.0 by integrating parts of it into 1.x. This is easier to manage and moves us there is easier steps. We’ve already integrated the ‘services’ component from 2.0 into 1.6, and are likely to integrate other parts of 2.0 into 1.7, 1.8 etc. But this is yet undecided.

  Thanks,

  Stuart

  Hei!

  Olen iloinen, että olet odottaa päivityksen 1.6. Toivomme, että se on hyödyllinen päivityksen käyttäjille. Kuten sanoit, toivoimme julkaista sitä aikaisemmin, lähempänä joulua, mutta yksi niistä kysymyksistä, meidän täytyy kiertää avoimen lähdekoodin kehitystä ei voi valvoa, mitä aikaa ja vaivaa vastaajat voivat antaa sitä. Päätimme oli parempi odottaa kaksi kuukautta aikaa varmistaa, että se oli valmis ja testattu.

  Osalta 1.7 ja 2.0. Olemme ole vielä virallisesti päätetty, miten voidaan parhaiten sovittaa yhteen nämä kaksi, tai miten parhaiten toimimaan Fedora-yhteisö. Se on kaikki ylös tarttuu, ja me mielellämme kaikkien panosta siitä. Nykyinen ajatukset ovat siirtyä 2,0 integroimalla osia sitä 1.x. Tämä on helpompi johtaja ja koskettaa meitä on helpompi toimia. Olemme jo integroitunut “palvelut” komponentti 2.0 tulee 1.6, ja todennäköisesti integroida muihin osiin 2.0 tulee 1.7, 1.8 jne. Mutta tämä ei vielä päätetty.

  Kiitos,

  Stuart

 2. Hi Stuart,

  Thanks for the comments! Writing in Finnish, I didn’t expect to get any readers beyond the borders of Finland. But it looks like translate.google.com is doing wonders for interlingual communication.

  As far as DSpace 1.6 is concerned, we are quite happy with the improvements, although there’s obviously quite a lot of work to be done before our DSpace instances (with all of the code changes that have been done over the years) have been upgraded to the new version. I agree that it was wise not to release the new version until it was properly finalized, although we may have had our own selfish reasons for hoping that it might have come out a little bit earlier.

  It’s also useful to know that there will probably be DSpace version 1.7 (and
  maybe even 1.8); with all of the DSpace 2.0 talk last year we were already preparing for more dramatic changes. This gives our developers better perspective for the development of our new external ingest system, which should be compatible with the current DSpace version.

  Thanks,

  Jyrki

Comments are closed.