Askel kohti avointa julkisdataa

Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama julkaisu “dataopas” eli ajatuksia ja käytännön ohjeita julkisen datan maksuttomasta jakamisesta on juuri ilmestynyt.  Antti Poikolan,  Petri Kolan ja  Kari A. Hintikan kirjoittama “Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen”  löytyy osoitteesta http://julkinendata.fi/

Opas on selkokielistä luettavaa ja sisältää käytännöllisiä toimenpideohjeita joilla julkisrahoitteiset virastot ja muut instituutiot voivat edistää omien datavarantojensa avoimuutta saattamalla ne julkiseen käyttöön niin, että niitä voivat muutkin, kuka tahansa, hyödyntää.

Maailmanlaajuisesti avoimen datan myönteinen vaikutus demokratiaan, talouteen, palveluiden määrään jne. on alkanut avautua päättäjillekin. Suomen julkishallinnon datakatalogi (http://suomi.fi/datakatalogi) on vielä alkutekijöissään ja kooltaan vaatimaton verrattuna esim. Iso-Britanniaan (http://data.gov.uk) mutta ennustan, että tällä saralla alkaa tapahtua ja vauhdilla. Kirjastotkin joutuvat ennen pitkää ottamaan kantaa tietokantojensa avaamiseen ja laatimaan datakatalogeja omista tietovarannoistaan. Hyvä niin, sillä kirjastojen data, mm. bibligorafiset tiedot, on erittäin laadukasta dataa ja sitä voisi hyödyntää huomattavasti monipuolisemmin. Julkinen data –oppaassakin sanotaan: “Suurella todennäköisyydellä parhaat tavat hyödyntää jonkin organisaation tuottamaa dataa syntyvät aivan jossain muualla kuin kyseisen organisaation sisällä.” Antakaamme tälle tilaisuus.

2 thoughts on “Askel kohti avointa julkisdataa

  1. Bibliografisen datan kun saisi auki niin olisi hienoa, mutta tavallaan se on jo. Erilaisilla kikkailuilla MARC-tietueet voi kyllä kaivaa irti kirjastojen aineistoluetteloista. Menetelmä ei ole kunnolliseen ohjelmointirajapintaan (l. API) ja tietomalleihin verrattuna tyydyttävä, mutta toimii. Jos tahtoa riittää.

    Mutta kirjastoilla on muutakin dataa kuin bibliografista kuvailu- ja varastointidataa. Nimittäin käyttödataa. Se jos mikä on alikäytettynä eikä siihen ole pääsyä edes kirjastoilla itsellään. Sen vapauttaminen se vasta hienoa olisi. Itse olen haaveillut siitä, että voisi tarkkailla mitä asiasanoja ja luokkia lähtee lainaan; siis julkaisuista abstrahoidusti.

  2. Pingback: Lisää avoimesta kirjastodatasta – Digitaalinen kirjasto

Comments are closed.