About Leena Saarinen

Tuotantopäällikkö, Kansalliskirjasto

Scripta selecta: Kirjoituksia Kansalliskirjaston kokoelmista

scripta selectaPieni mainospala: tämän Digitaalinen kirjasto -blogin rinnalla Kansalliskirjastolla on nyt myös uusi kokoelmalähtöinen blogi Scripta selecta.  Sen tarkoitus on esitellä Kansalliskirjaston kokoelmia, niistä nousevia teemoja ja nostaa esiin yksittäisiäkin teoksia. Kirjoittajat ovat pääsääntöisesti tiiviisti kokoelmatyössä mukana. Ensimmäisen kirjoitusten joukossa esittellään Russica ja Polonica kokoelmia ja kerrotaan tarinoita lahjoituksina saaduista kokoelmistamme, mm. siitä kuinka Turun palossa menetettyjen kirjojen tilalle saatiin uusia.

Scripta selecta löytyy osoitteesta https://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta

Keskiaika digitaalisena

pala fragua
Keskiajasta kiinnostuneille on nyt tarjolla runsaasti tietoa digitaalisessa muodossa.

Suomen vanhinta kirjallista kulttuuria on säilynyt keskiaikaisten käsikirjoitusten yksittäisinä lehtinä, joita säilytetään Kansalliskirjastossa. Yli 18 000 käsikirjoitussivusta koostuva kokonaisuus on yksi maailman suurimmista keskiaikaisten kirjafragmenttien kokoelmista. Fragmenta membranea tutkimustietokanta tuo tämän kansainvälisesti hyvin merkittävän lähdekokoelman konservoituna ja digtoituna tutkijoitten ja entusiastien ulottuville.

http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/

Kirjava keskiaika -verkkoteokseen on koottu käsin kirjoitettuja ja painettuja kirjoja, tekstien jäänteitä, asiakirjoja, taidetta ja kirjaimin varustettuja arkiesineitä. Käyttäjälle hahmottuvat niin kansainväliset yhteydet ja Suomen synty kuin tekstien arkinen käyttö, keskiaikaisen kirjanteon salat ja modernin tutkijan haasteet.

http://keskiaika.kansalliskirjasto.fi/

Suoman ylläpito on lopetettu

Suomalaisia verkkolehtiä listaavan Suoma-tietokannan ylläpito on lopetettu. Suoma on yhä näkyvillä osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/suoma/, mutta sen linkkejä ei enää päivitetä, eikä sinne lisätä uusia lehtiä.

10 vuoden iän ylittänyt Suoma oli aikoinaan tärkeä väline koota yhteen netissä hajallaan olleet verkkolehdet ja se on ollut myös kävijämääriä tarkastellen suosittu palvelu. Ajan kanssa sinne kertyi pitkälti kolmatta tuhatta linkkiä, joista 1805 on yhä näkyvillä. Nykyään suurin osa Suoman lehdistä löytyy myös Fennicasta joten erillisen tietokannan ylläpito ei ole enää tarpeellista.

Kansalliskirjaston verkkosivuston RSS-syötteet

Ahkerasti kotisivuillamme käyvät ovatkin ehkä jo huomanneet, että talven mittaan olemme ottaneet käyttöön nipun RSS-syötteitä. Alla siis on luetteloitu Kansalliskirjaston verkkosivuston RSS-syötteiden suorat tilauslinkit. Listassa näkyvät kaikki mahdolliset RSS-syötteet vaikkei kaikilla kanavilla ole esim. tapahtumia, joten osassa syötteistä ei vielä ole välttämättä juurikaan sisältöä.

Uutiset

Tapahtumat

Askel kohti avointa julkisdataa

Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama julkaisu “dataopas” eli ajatuksia ja käytännön ohjeita julkisen datan maksuttomasta jakamisesta on juuri ilmestynyt.  Antti Poikolan,  Petri Kolan ja  Kari A. Hintikan kirjoittama “Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen”  löytyy osoitteesta http://julkinendata.fi/

Opas on selkokielistä luettavaa ja sisältää käytännöllisiä toimenpideohjeita joilla julkisrahoitteiset virastot ja muut instituutiot voivat edistää omien datavarantojensa avoimuutta saattamalla ne julkiseen käyttöön niin, että niitä voivat muutkin, kuka tahansa, hyödyntää.

Continue reading

Digitoituja aikakauslehtiä nyt saatavilla

Kansalliskirjasto on digitoinut ja asettanut käyttöön suuren määrän vanhoja kotimaisia kulttuuri- ja ajanvietelehtiä.  Aineisto sisältää  suomen- ja ruotsinkielisten aikakauslehtien vuosikertoja 1940-luvun puoliväliin asti.

Ennen vuotta 1870 ilmestyneet aikakauslehdet  ovat vapaassa käytössä sivustolla http://digi.kansalliskirjasto.fi/.  Vuodesta 1870 lähtien ne ovat Kansalliskirjastossa käytettävissä erityisillä työasemilla joissa lehdistä ei voi ottaa digitaalista kopiota, mutta printtaaminen on mahdollista.

Continue reading

Online case: Library of Congress

“They are helping us cataloguing these photographs”
14-yr. old striker, Fola La Follette, and Rose Livingston (LOC)

Laura Campbell Kongressin kirjastosta (LOC) piti esitelmän Cultural Heritage Online –konffassa LOC:n kokemuksista erinäisistä ns. sosiaalisen median (tai, hui, jotkut sanoisivat jopa web 2.0) nettipalveluista.

Kirjastolaiset eivät perinteisesti ole kauhean hyviä missään (uusmedian) tuotantokulttuurissa, että pitäisi tehdä ja suunnitella ja julkaista uusia tuotteita tietyssä ajassa ja tietyllä budjetilla. LOC:lla kin on ollut paljon rahaa digitointiin ja pitkäaikaissäilytykseen jo 90-luvun alusta alkaen mutta aika vähän osaamista tehdä sillä fyrkalla mitään. Tuotantokulttuuria  on sielläkin opeteltu pitkään ja hartaasti.

Continue reading