Digitoituja aikakauslehtiä nyt saatavilla

Kansalliskirjasto on digitoinut ja asettanut käyttöön suuren määrän vanhoja kotimaisia kulttuuri- ja ajanvietelehtiä.  Aineisto sisältää  suomen- ja ruotsinkielisten aikakauslehtien vuosikertoja 1940-luvun puoliväliin asti.

Ennen vuotta 1870 ilmestyneet aikakauslehdet  ovat vapaassa käytössä sivustolla http://digi.kansalliskirjasto.fi/.  Vuodesta 1870 lähtien ne ovat Kansalliskirjastossa käytettävissä erityisillä työasemilla joissa lehdistä ei voi ottaa digitaalista kopiota, mutta printtaaminen on mahdollista.

Alla on Tutkimuskirjastossa laadittu kuvaus lehtien sisällöistä ja merkityksestä.

Kulttuurihistorian lähdeaineisto

Aikakauslehdistö on aina toiminut yhteiskunnallisen ja kulttuurikehityksen peilinä heijastaessaan eri aikojen aatedebatteja ja poliittisia pyrkimyksiä sekä arkipäivän elämää tyyli- ja muoti-ilmiöineen. Samalla ne ovat toimineet uusien taiteellisten virtausten ja tieteellisten ajattelutapojen ajatushautomoina ja tienraivaajina.  Niin vanhat 1800-luvulla perustetut yleiskulttuurilehdet kuten Valvoja, Finsk Tidskrift, Nykyaika ja Wapaita aatteita kuin uudemmat Päivä, Argus, Tulenkantajat, Suomalainen Suomi ja useat muut muodostavat korvaamattoman lähdeaineiston kulttuuri- ja aatehistorialliselle tutkimukselle. Suuren yleisön ajanvietelehdet kuten esimerkiksi Apu, Seura, Viikkosanomat Ja Veckans krönika sisältävät myös runsaasti valokuvakuvamateriaalia, piirroksia ja mainoksia, joihin on tallentunut eri aikakausien visuaalista ajanhenkeä.

Kansalliskirjaston digitoima aikakauslehtikokonaisuus käsittää tällä hetkellä 329 lehteä ja yhteensä noin 700 000 sivua. Tämä on 20 % vuosien 1810 -1944 aikakauslehtikokoelmasta.  Digitoitujen lehtien kokonaisuus kasvaa jatkuvasti. Lähiaikoina se täydentyy vanhoilla pilalehdillä sekä kirkollis-uskonnollisella aikakauslehdistöllä.  Tämän jälkeen ovat vuorossa mm. kuva- ja elokuvalehdet.

Aikakauslehtien digitaalinen aineistopankki täydentää jo käytössä olevaa Historiallista sanomalehtikirjastoa.

Lehtiluettelo (pdf): http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4vZtpBt/5npRyp4ce/Files/CurrentFile/KK_digitoidut_aikakauslehdet.pdf