Kopiosto lisensioimaan lehtiaineistoja?

Kopiosto uutisoi tänään saaneensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä hyväksymispäätökset kahdelle uudelle sopimuslisenssialueelle:

Kirsi Salmela & Juha Jukkara: Kopiostolle uudet sopimuslisenssipäätökset (Kopiostouutiset, 1/2012)
http://bit.ly/wPoYdL

Toinen päätöksistä koskee digitaalista käyttöä opetustoimessa ja tieteellisessä tutkimuksessa, toinen taas muistiorganisaatioiden kokoelmiin sisältyvien lehti- ym. aineistojen lisensiointia (kirjat on rajattu lisenssin ulkopuolelle):

Kopiosto hyväksyttiin lisensioimaan myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmissa olevia aikakautisia julkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdet sekä tieteelliset aikakausjulkaisut, pienpainatteet, valokuvat ja kirjallisiin teoksiin sisältyvät kuvataiteelliset teokset ja valokuvat.

Continue reading

USA:n Research Works Act kaatui

Pari kuukautta vireillä ollut Copyright in Research Works Act (ks. “Loppu piratismille – ja rinnakkaistallennukselle?“) on nyt historiaa. Nopeasti laajenevan boikotin kohteeksi joutunut ja runsaasti negatiivista julkisuutta saannut Elsevier-kustantamo ilmoitti maanantaina lopettavansa lakiesityksen tukemisen, ja pian tämän jälkeen myös hanketta ajaneet edustajainhuoneen jäsenet ilmoittivat luopuvansa lakiesityksen ajamisesta:

Jennifer Howard: Legislation to Bar Public-Access Requirement on Federal Research Is Dead (Chronicle of Higher Education, 27.2.2012)
http://chronicle.com/article/Legislation-to-Bar/130949/

Nähtäväksi jää, laajeneeko Elsevieriä vastaan suunnattu boikotti vielä tämän päätöksen jälkeen. Vaikka Elsevier päätti taipua tässä asiassa, myönnytys ei ollut lopulta kovin suuri, koska kiistanalaisen lain läpimeno oli muutenkin epätodennäköistä. Tästä onkin vielä pitkä matka hinnanalennuksiin tai Elsevierin ja muiden suurten tieteellisten kustantajien ongelmalliseksi koetun  markkina-aseman horjuttamiseen.

Julkaisukanavat arvioinnin välineenä

Maanantaina 6.2.2012 Arppeanumin auditoriossa järjestetty Julkaisufoorumi-hankkeen seminaari (ks. ohjelma ja esitykset) keräsi salin täydeltä yleisöä kuuntelemaan esityksiä ja  keskustelemaan tieteellisen julkaisutoiminnan ja tieteellisten julkaisukanavien arvioinnista.

Seminaariin kohdistuvaa kiinnostusta olivat varmasti lisänneet syksyllä julkistettu esitys yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi (ks. “Julkaisutiedot ja yliopistojen rahoitus“, Tietolinja 2/2011)  ja 60 tieteellisen seuran alkuvuoden aikana allekirjoittama julkilausuma “Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta“, jossa kritisoitiin sekä rahoitusmallia että julkaisufoorumihanketta. Erityisesti julkilausumassa kiinnitettiin huomiota humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla tärkeään suomenkieliseen tieteelliseen julkaisemiseen, jonka katsottiin vaarantuvan kansainvälisyyttä korostavien arviointiperiaatteiden vuoksi.

Continue reading

Julkisen hallinnon datan avoimuus: VVM:n työryhmä ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä

Valtiovarainministeriö on julkaissut työryhmäraportin “Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt“.  Asiasta on myös ministeriön tiedote.

Muun ohella raportti sisältää luonnoksen reksteritietojen yleisiksi käyttöehdoiksi. Siinä on myös ehdotus avoimen datan mallilisenssiksi. Se perustuu Creative Commons -lisenssiin.

Maksupolitiikasta raportti ehdottaa, että tiedoista perittäisiin korkeintaan nk. PSI-direktiivin mukaiset maksut. Direktiivi määrää, että maksujen tulee olla selkeitä ja  kustannuslähtöisiä; ne saavat kattaa ainoastaan tietojen tuottamisen ja jakelun kustannuksia sekä investoinnelle laskettavaa “kohtuullista tuottoa”.

Datan avoimuuden edistämiseksi työryhmä ehdottaa tietovarantojen parempaa kartoittamista ja arviointia. Lisäksi eri virastoilta edellytetään ennen kaikkea teknisiä kehittämistoimenpiteitä. Näitä olisivat mm. rajapintojen, aineistojen kuvailun ja käytön hallinnan parantaminen.

 

If Book Then. The future of publishing, now. 2.2.2012 Milano, Italia

Osallistuin viime viikon lopulla Milanossa pidettyyn kirja-alan tulevaisuutta käsittelevään seminaariin If Book Then, the future of publishing, now. Tilaisuuden järjesti italialainen verkkokirjakauppa Bookrepublic. Seminaarin ajankohta oli kannaltani mitä mainioin, sillä Kansalliskirjaston FinELib-yksikkö osallistuu tänä vuonna Viestinnän keskusliiton koordinoimaan eReading-hankkeeseen. FinELibin osaprojektin tavoitteena on tutkia yhdessä kustantajien, kirjastojen, välittäjien ja tutkijoiden kanssa miten e-kirjoja saadaan kirjastojen asiakkaiden käyttöön ja tutkia lukijoiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä.

Continue reading

Kirjastoverkkopalveluiden asiakasorganisaatioille suunnattu palvelukysely avattu

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut selvittää jälleen asiakkaidensa näkemyksiä tarjoamiensa palvelujen onnistumisesta ja tärkeydestä. Kysely on tarkoitettu yleisten kirjastojen, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen sekä erikoiskirjastojen sekä muiden kirjastoverkkopalvelujen asiakasorganisaatioiden henkilökunnalle.

Kyselylomakkeen voi täyttää osoitteessa
https://research.innolink.fi/tutkimus/kansalliskirjasto/2211/

Kyselyyn voi vastata 22.2.2012 saakka.

Kyselyn tuloksista julkaistaan raportti huhtikuussa 2012. Tulosten perusteella laaditaan kansallisten kirjastoverkkopalvelujen kehittämisohjelma. Edellisten kyselyjen perusteella kirjastoverkkopalvelut on mm. parantanut koulutusten etäosallistumismahdollisuuksia sekä kehittänyt viestintäkäytäntöjä.

Museoviraston leikkaukset

Merkittävä osa hallituspuolueiden viime kesän budjettiriihessä sopimista menoleikkauksista kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, ja erityisen pahasti ne iskivät museosektorille.  Museoviraston osalta prosessi on nyt edennyt sen verran, että YT-neuvottelut on saatu päätökseen ja leikkauslista alkaa olla valmis.

Museoviraston verkkosivuillaan julkaiseman uutisen mukaan se joutuu tänä vuonna leikkaamaan henkilöresurssejaan peräti 55 henkilötyövuoden edestä, mikä voi tarkoittaa jopa 40 vakinaisen työntekijän irtisanomista. Irtisanomiset toteutetaan helmikuun aikana. Lisäksi jäljelle jäävien työntekijöiden tehtäviä järjestellään uudelleen.

Continue reading