Julkisen hallinnon datan avoimuus: VVM:n työryhmä ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä

Valtiovarainministeriö on julkaissut työryhmäraportin “Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt“.  Asiasta on myös ministeriön tiedote.

Muun ohella raportti sisältää luonnoksen reksteritietojen yleisiksi käyttöehdoiksi. Siinä on myös ehdotus avoimen datan mallilisenssiksi. Se perustuu Creative Commons -lisenssiin.

Maksupolitiikasta raportti ehdottaa, että tiedoista perittäisiin korkeintaan nk. PSI-direktiivin mukaiset maksut. Direktiivi määrää, että maksujen tulee olla selkeitä ja  kustannuslähtöisiä; ne saavat kattaa ainoastaan tietojen tuottamisen ja jakelun kustannuksia sekä investoinnelle laskettavaa “kohtuullista tuottoa”.

Datan avoimuuden edistämiseksi työryhmä ehdottaa tietovarantojen parempaa kartoittamista ja arviointia. Lisäksi eri virastoilta edellytetään ennen kaikkea teknisiä kehittämistoimenpiteitä. Näitä olisivat mm. rajapintojen, aineistojen kuvailun ja käytön hallinnan parantaminen.

 

One thought on “Julkisen hallinnon datan avoimuus: VVM:n työryhmä ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä

  1. Kiinnostavaa, että tässä ehdotettu Creative Commonsiin perustuva lisenssi edellyttää että aineistoon on liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion ajankohdasta.

    Europeana-portaalin sopimuksen (http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/newagreement/) mukaan arkistojen, kirjastojen ja museoiden metadataan sovelletaan CC 0 Public domain -ehtoja (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/), jotka ovat astetta vapaampia eli mainintojakaan ei tarvita.

    Tämä saattaa olla Europeanan aineistontarjoajille vähän hämmentävää, mutta onkos tässä jotain varsinaista ongelmaa?

Comments are closed.