OKM:n työryhmä esittää: Kansalliskirjastosta itsenäinen virasto

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastokentän uudistamisesta on saatu selvittäjien esitys.

Esitykset koskevat koko OKM:n hallinnonalaa, mutta Kansalliskirjaston kannalta mielenkiintoisin on esitys, että “Kansalliskirjasto erotettaisiin Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja Varastokirjasto yhdistettäisiin osaksi Kansalliskirjastoa”.

Selvitys on luettavissa sivulla http://www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/hallinnonala/virastot_laitokset_ja_yhtioet/virastoselvitys.html

Esitys antaa aihetta monenlaisiin pohdintoihin, joita varmasti tässäkin blogissa tullaan näkemään.

E-vapaakappaleet: kulttuuriperintö hae ja tallenna!

Mitä ovat e-vapaakappaleet eli elektroniset vapaakappaleet? Mitä Kansalliskirjaston haaviin tarttuu ja mitä ei? Tällä kertaa kirjoitan verkkojulkaisujen keräämisestä, jatkoa seuraa mm. niiden käyttömahdollisuuksista.

Kansalliskirjaston tehtävänä on ollut kerätä “elektronisia vapaakappaleita” vuodesta 2008 alkaen. Toimintaa säätelee laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1422/2007).Lain tarkoituksena on “Suomessa yleisön saataville saatettujen kansallisen kulttuurin aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.” Laki säätelee paitsi Kansalliskirjaston vapaakappaleiden keruuta myös Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintaa elokuvien sekä radio- ja tv-aineiston säilyttämisessä. Lue loppuun

Julkisesti rahoitettu tieto julkisesti saataville

Tutkimuksen tietoaineistot -selvityshanke on jättänyt loppuraporttinsa. Raportissa esitetään tavoitteena, että julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot ovat helposti ja pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä. Tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville tiedon käyttäjien kannalta helpolla tavalla, missä tarkoituksessa teknisiä infrastruktuureja tulee kehittää yhteensopiviksi pitkäjänteisesti. Se edellyttää myös pitkäjänteistä rahoitusta. Tiedon saatavuuden edistämisen pitäisi olla palkitsevaa ja meritoivaa.

Raportissa esitetään kansallisen tietopolitiikan luomista ja asian saamista aina hallitusohjelmatasolle.

Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen_hyodyntamiseksi.html

Turun akatemian väitöksiä suomeksi

Filosofia.fi-portaalin sivuilta voi lukea Jarkko S. Tuusvuoren mainion kuvauksen viime torstaina Kansalliskirjaston Fabianian auditoriossa järjestetyn “Tieteellis-filosofinen elämä 1600–1800-luvuilla – Turun Akatemian väitösten toisesta tulemisesta” -seminaarin tapahtumista :

Väittelyä Turun Akatemiassa & Kansalliskirjastolla (Filosofia.fi, 7.2.2011)
http://www.filosofia.fi/node/5625

Lue loppuun

Rinnakkaistallentamisen käsikirja ja julkaisuarkistoseminaarin esitykset

Veera Ristikartano esitteli 25.1.  järjestetyssä “Tutkimus vapaaksi verkkoon!”-seminaarissa vasta julkistettua Rinnakkaistallentamisen käsikirjaa, joka on vapaasti luettavissa seuraavassa osoitteessa:

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=63123101

Lue loppuun