OKM:n työryhmä esittää: Kansalliskirjastosta itsenäinen virasto

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastokentän uudistamisesta on saatu selvittäjien esitys.

Esitykset koskevat koko OKM:n hallinnonalaa, mutta Kansalliskirjaston kannalta mielenkiintoisin on esitys, että “Kansalliskirjasto erotettaisiin Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja Varastokirjasto yhdistettäisiin osaksi Kansalliskirjastoa”.

Selvitys on luettavissa sivulla http://www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/hallinnonala/virastot_laitokset_ja_yhtioet/virastoselvitys.html

Esitys antaa aihetta monenlaisiin pohdintoihin, joita varmasti tässäkin blogissa tullaan näkemään.