Uusia Elektra-lehtiä: Naistutkimus – Kvinnoforskning ja Tiede & edistys

Elektra-palveluun on liittynyt mukaan kaksi uutta lehteä, Naistutkimus – Kvinnoforskning ja Tiede & edistys. Näiden kovasti odotettujen lehtien digitaaliset artikkelit on luetteloitu Arto-tietokantaan alkuvuoden aikana, ja perjantaina tehdyn päivitysajon tuloksena ne ovat nyt selattavissa myös Elektran Doria-käyttöliittymässä:

Continue reading

Kansainvälinen arviointipaneeli: Kansalliskirjasto säilyköön Helsingin yliopiston osana

Viime vuonna toteutetun Kansalliskirjaston kansainvälisen arvioinnin raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle torstaina (ks. Kansalliskirjaston verkkosivujen uutinen).  Arviointipaneelin raportti suosituksineen on luettavissa OKM:n sivuilla:

International Evaluation of the National Library of Finland. Report of the evaluation panel. (Reports of the Ministry of Education and Culture, Finland 2011:14)
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/national_library.html?lang=en

Toisin kuin kuukausi sitten uutisoidun OKM:n virastoselvityksen selvitysmiehet, arviointipaneeli suosittelee Kansalliskirjaston säilyttämistä Helsingin yliopiston osana, kuitenkin niin että sen itsenäisyyttä vahvistetaan joiltakin osin. Vaikka kirjaston nykyiseen asemaan yliopiston erillislaitoksena liittyy jännitteitä, arviointipaneeli pitää niitä normaalina ilmiönä, jonka kanssa pystytään elämään. Kansalliskirjaston erottaminen yliopistosta 370 vuoden yhteiselon jälkeen aiheuttaisi sen sijaan hankalia oikeudellisia, taloudellisia ja käytännöllisiä ongelmia.

Yleisten kirjastojen asiantuntijaa kaivataan

Jälleen on haettavana mielenkiintoinen keikkahomma Kansalliskirjastossa. Kansallinen yhteisluettelo -hankkeeseen haetaan tietojärjestelmäasiantuntijaa suunnitelemaan ja toteuttamaan yleisten kirjastojen tietokantojen liittämistä yhteisluetteloon. Tehtävä edellyttää FINMARC- ja MARC 21 -formaattiosaamista sekä erityisesti yleisten kirjastojen tietokantojen sisältöjen ja yleisissä kirjastoissa käytössä olevien kirjastojärjestelmien teknistä tuntemusta

Tehtävä on määräaikainen vuoden 2012 loppuun. Jos kaipaat vaihtelua ja uusia näköaloja, harkitse vaikka virkavapaata omista tehtävistäsi.

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html.