Kansainvälinen arviointipaneeli: Kansalliskirjasto säilyköön Helsingin yliopiston osana

Viime vuonna toteutetun Kansalliskirjaston kansainvälisen arvioinnin raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle torstaina (ks. Kansalliskirjaston verkkosivujen uutinen).  Arviointipaneelin raportti suosituksineen on luettavissa OKM:n sivuilla:

International Evaluation of the National Library of Finland. Report of the evaluation panel. (Reports of the Ministry of Education and Culture, Finland 2011:14)
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/national_library.html?lang=en

Toisin kuin kuukausi sitten uutisoidun OKM:n virastoselvityksen selvitysmiehet, arviointipaneeli suosittelee Kansalliskirjaston säilyttämistä Helsingin yliopiston osana, kuitenkin niin että sen itsenäisyyttä vahvistetaan joiltakin osin. Vaikka kirjaston nykyiseen asemaan yliopiston erillislaitoksena liittyy jännitteitä, arviointipaneeli pitää niitä normaalina ilmiönä, jonka kanssa pystytään elämään. Kansalliskirjaston erottaminen yliopistosta 370 vuoden yhteiselon jälkeen aiheuttaisi sen sijaan hankalia oikeudellisia, taloudellisia ja käytännöllisiä ongelmia.