Kopiosto lisensioimaan lehtiaineistoja?

Kopiosto uutisoi tänään saaneensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä hyväksymispäätökset kahdelle uudelle sopimuslisenssialueelle:

Kirsi Salmela & Juha Jukkara: Kopiostolle uudet sopimuslisenssipäätökset (Kopiostouutiset, 1/2012)
http://bit.ly/wPoYdL

Toinen päätöksistä koskee digitaalista käyttöä opetustoimessa ja tieteellisessä tutkimuksessa, toinen taas muistiorganisaatioiden kokoelmiin sisältyvien lehti- ym. aineistojen lisensiointia (kirjat on rajattu lisenssin ulkopuolelle):

Kopiosto hyväksyttiin lisensioimaan myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmissa olevia aikakautisia julkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdet sekä tieteelliset aikakausjulkaisut, pienpainatteet, valokuvat ja kirjallisiin teoksiin sisältyvät kuvataiteelliset teokset ja valokuvat.

Tämä jo pitkään odotettu sopimuslisenssi avaa uusia mahdollisuuksia muistiorganisaatioiden kokoelmista digitoitujen, tekijänoikeuden alaisten aineistojen saamiseen laajempaan käyttöön. Käytöstä maksetaan korvauksia oikeudenhaltijoille, mikä edellyttää edelleen oikeuksien selvittämistä, mutta sopimuslisenssi vähentää kuitenkin merkittävästi aineistojen käyttöön liittyviä riskejä niissä tapauksissa, joissa oikeudenhaltijoita ei tavoiteta.

Muistiorganisaatioiden lisäksi myös kustantajat ovat olleet hyvin kiinnostuneita pääsemään mukaan sopimuslisenssisäädösten piiriin, ja tiettävästi tämäkin asia on etenemässä. Eli tätä kautta lehtikustantajat voisivat päästä nykyistä laajemmin hyödyntämään omia takautuvia aineistojaan digitaalisissa palveluissa, mikä on toistaiseksi kaatunut siihen, ettei asiasta ole aikanaan sovittu tekijöiden kanssa.