Haussa tietojärjestelmäasiantuntija

Kansalliskirjastossa on jälleen haussa määräaikainen tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävä, tällä kertaa ajalle 1.2.2013 – 28.2.2014.

Tehtävä liittyy OKM:n rahoittamaan kotimaisten tieteellisten artikkelien metatietovaranto -hankkeeseen. Hankkeessa nykyisen Arto-tietokannan pohjalta rakennetaan kotimaista artikkelidataa sisältävä tietovaranto, jonka tuotantoon osallistuvat sekä kirjastot että tieteellisten kustantajien verkosto. Tietovaranto on avointa dataa, jota voidaan rajapintojen kautta hyödyntää eri tarkoituksiin.

Tietojärjestelmäasiantuntija kehittää ja ylläpitää julkaisutietojen tallennukseen, hallintaan ja välittämiseen käytettävää tietojärjestelmää sekä siihen liittyviä teknisiä rajapintoja.

Täydellinen hakuilmoitus on luettavissa osoitteessa http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=62217. Hakuaika päättyy tiistaina 22.1.2013.

Haussa: Kehittämispäällikkö Kansallinen metatietovaranto -palvelulle

Edellisessä merkinnässä esiteltyjen kolmen tietojärjestelmäasiantuntijan lisäksi kirjastoverkkopalveluihin haetaan nyt myös kehittämispäällikköä, joka vastaisi Kansallinen metatietovaranto -palvelun kehittämisestä. Kyseessä on pysyvä työsuhde, jonka palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 11.

Hakuilmoitusta lainaten, “Kansallinen metatietovaranto on kirjastojärjestelmäarkkitehtuurissa taustajärjestelmässä sijaitseva keskitetty tietovaranto, jonka sisältämää metatietoa voidaan esittää asiakkaille eri asiakasliittymissä. Kirjastojen bibliografinen metatieto säilytetään yhdessä paikassa, jolloin keskitetyt palvelinratkaisut ja hyvä tietoturva tuovat toimintaan kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Tulevaisuudessa paikallisia järjestelmiä voidaan keventää, kun bibliografista metatietoa käsitellään keskitetysti.”

Täydellinen hakuilmoitus on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=56830

Haussa kolme tietojärjestelmäasiantuntijaa

Taas töitä tarjolla! Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut hakee määräaikaiseen työsuhteeseen kolmea tietojärjestelmäasiantuntijaa 1.7.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kahden määräaikaisuuden päättymispäivä on 31.12.2013 ja kolmannen 31.12.2016.

Tietojärjestelmäasiantuntijoiden tehtävät sijoittuvat toimintayksikköön, jonka tehtäväalueisiin kuuluvat muun muassa Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä, kirjastojärjestelmät sekä julkaisuarkistot.

Tietojärjestelmäasiantuntijoiden tehtävänä on osallistua tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen toimintayksikön eri tehtäväalueilla. Tietojärjestelmäasiantuntijoiden erityisenä vastuualueena on Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä, sen rakentaminen, ylläpidon suunnittelu, ylläpito sekä aktiivinen osallistuminen käyttöönottoprojekteihin. Tehtäviin sisältyy paljon asiakasrajapinnassa toimimista.

Täydellinen hakuilmoitus löytyy osoitteesta

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=56812

Avoimia työpaikkoja Kansalliskirjastossa

Kansalliskirjastossa on taas avoinna mielenkiintoisia työpaikkoja:

Kehittämispäällikkö
Kehittämispäällikkö vastaa Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymän kehittämisestä ja käyttöönotosta sekä jatkuvasta kehittämistyöstä kirjastoissa, museoissa ja arkistoissa.
Kaksi tietojärjestelmäasiantuntijaa (1.5.-31.12.2012)
Tietojärjestelmäasiantuntijoiden erityisenä vastuualueena on Kansalliskirjaston ylläpitämä kirjastojärjestelmäkokonaisuus. Tehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelua.
Kirjastonhoitaja (15.4.-31.12.2012)
Kirjastonhoitajan tehtävänä on painettujen ja digitaalisten aineistojen primaariluettelointi kansallisbibliografia Fennicaan sekä henkilönnimi- ja yhteisöauktorisointityö.

Tarkempia tietoja em. tehtävistä löytyy mm. Kansalliskirjaston verkkosivuilta:

http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html

Haussa: Johtava tietoasiantuntija vapaakappaletoiminnan vetäjäksi

Kansalliskirjaston Tutkimuskirjasto-tulosalue hakee johtavaa tietoasiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.10.2011 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Johtava tietoasiantuntija johtaa ja kehittää kulttuuriaineistolain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, 1433/2007) mukaista toimintaa. Laissa Kansalliskirjaston tehtäväksi annettiin mm. kotimaisen verkkoaineiston tallentaminen.

Tietoasiantuntijan vastuulle kuuluu kulttuuriaineistolaista tiedottaminen, vapaakappaleiden luovuttamisen valvonta, luovutetun aineiston asiakaskäytön ohjeistaminen sekä osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen. Johtava tietoasiantuntija toimii vapaakappaletoimiston esimiehenä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 11. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Hakuaika päättyy 16. syyskuuta 2011 klo 15.45.

Täydellinen hakuilmoitus löytyy Kansalliskirjaston sivuilta:

http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html

Kaksi tietojärjestelmäasiantuntijaa haussa

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on avoinna kaksi määräaikaista tietojärjestelmäasiantuntijan paikkaa. Kumpikin tehtävä sijoittuu Tietojärjestelmät-toimintayksikköön, jonka tehtäväalueisiin kuuluvat muun muassa julkaisuarkistot, digitaalisten aineistojen hallintaan liittyvät järjestelmät sekä kirjastojärjestelmät.

Tietojärjestelmäasiantuntijoiden tehtävänä on osallistua tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen toimintayksikön eri tehtäväalueilla. Toisen asiantuntijan erityisenä vastuualueena ovat Kansalliskirjaston tarjoamat julkaisuarkistopalvelut (Doria ja Theseus), toisen taas  Kansalliskirjaston omien digitaalisten aineistojen käyttöönsaattaminen. Kummassakin tehtävässä työskennellään mm. avoimen lähdekoodin DSpace-julkaisuarkisto-ohjelmiston parissa.

Täydellinen hakuilmoitus lisätietoineen löytyy osoitteesta

http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=38014

Tietotekniikka-asiantuntija haussa

Kansalliskirjasto on mukana opetusministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeessa, joka tähtää tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseen. Tähän hankkeeseen liittyen Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on nyt haettavana tietotekniikka-asiantuntijan määräaikainen työsuhde 1.1.2009 – 31.12.2010. Continue reading

Avoimia työpaikkoja Kansalliskirjastossa

Oletko Voyager-fani vai Beatles-fani?

Kansalliskirjastossa on 17.3.2008 asti haettavana kaksi määräaikaista tointa:

Molemmat ovat kovasti tärkeitä posteja, toivottavasti saamme hyviä ihmisiä. Jos et itse ole kiinnostunut, levitä toki sanaa.