Työpaikkoja tarjolla

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin haetaan tällä hetkellä yhteensä seitsemää uutta työntekijää. Osa työsuhteista on pysyviä ja osa määräaikaisia (osa myös osa-aikaisia). Tarkemmat tiedot kustakin paikasta löytyvät linkin takaa:

 • KAKSI TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA
  määräaikaisiin työsuhteisiin 31.12.2010 saakka (hanke).
  Toinen tietojärjestelmäasiantuntija kehittää kirjastojärjestelmien ja kirjastotietokantojen käytettävyyttä ja asiakasystävällisyyttä. Toinen tietojärjestelmäasiantuntija tukee kirjastoja kirjastojärjestelmän käytössä (Voyager) ja uusien piirteiden käyttöönotossa.
  http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=8030
 • SUUNNITTELIJA
  määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2010 saakka
  Suunnittelijan tehtävänä on yhtenäisen palvelukokonaisuuden kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, palveluiden markkinoinnin edistäminen sekä asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen.
  http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=8031
 • TIETOASIANTUNTIJA
  Työsopimus solmitaan neljän kuukauden koeajalla.
  Tietoasiantuntijan tehtävänä on osallistua verkkoaineistojen hankintaan ja toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tietoasiantuntija käy lisenssi- ja hintaneuvotteluja elektronisten aineistojen hankinnasta ulko- ja kotimaisten palveluntarjoajien kanssa, kehittää palveluja yhteistyössä asiakassektoreiden kanssa ja osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön.
  http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=8033
 • TIETOASIANTUNTIJA
  määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3. – 31.12.2010 (hanke).
  Tietoasiantuntijan tehtävänä on osallistua verkkoaineistojen hankintaan ja toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tietoasiantuntija käy lisenssi- ja hintaneuvotteluja elektronisten aineistojen hankinnasta ulko- ja kotimaisten palveluntarjoajien kanssa, kehittää palveluja yhteistyössä asiakassektoreiden kanssa ja osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön
  http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=8032
 • KOULUTUSSIHTEERI
  Määräaikainen, osa-aikainen (esim. 20 t/vk) työsuhde 1.3. – 30.6.2010 (sijaisuus).
  http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=7816
 • TALOUSSIHTEERI
  Määräaikainen, osa-aikainen (esim. 20 t/vk) työsuhde 1.3. – 30.6.2010 (sijaisuus).
  http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=7815