Tietotekniikka-asiantuntija haussa

Kansalliskirjasto on mukana opetusministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeessa, joka tähtää tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseen. Tähän hankkeeseen liittyen Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on nyt haettavana tietotekniikka-asiantuntijan määräaikainen työsuhde 1.1.2009 – 31.12.2010.

Tietotekniikka-asiantuntija osallistuu Kansalliskirjaston tarjoamien julkaisuarkistopalveluiden (tällä hetkellä Doria ja Theseus) tekniseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelut perustuvat avoimen lähdekoodin DSpace-sovellukseen. Tehtäviin kuuluu mm. tilastoinnin, tiedonvaihdon rajapintojen ja käytettävyyden kehittämistä. Lisäksi tietotekniikka-asiantuntija tukee kansallisen DSpace-käyttäjäyhteisön toimintaa ja osallistuu sovelluksen kehittämiseen liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi soveltuva korkeakoulututkinto, sovellussuunnittelun tai -kehityksen työkokemus sekä hyvä englannin kielen taito. Tehtävässä tarvitaan Javan, XSL:n, Apache Tomcatin, metadataformaattien ja muidenkin verkkojulkaisemiseen liittyvien tekniikoiden tuntemusta. Kirjastoalan ja tieteellisen julkaisemisen käytäntöjen tuntemus on myös eduksi.

Arvostamme luovuutta, reippautta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyötaitoja. Tehtävässä pääsee kehittämään uusia teknisiä ratkaisuja ja työskentelemään vireässä asiantuntijaorganisaatiossa avoimemman tieteellisen viestinnän hyväksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 9, jolloin kokonaispalkka asettuu 2 543 – 3 713 euroon kuukaudessa. Hakuaika päättyy keskiviikkona 3. joulukuuta 2008 klo 15.45.

Lisätietoja tietotekniikka-asiantuntijan paikasta ja sen hakemisesta ks.

http://erinys.it.helsinki.fi/rekry/rekryforum/hy_tyopaikat.php?id=15988