Peleihin liittyvän verkkoaineiston teemakeräys

Kansalliskirjasto järjesti syksyllä 2015 yhteistyössä pelialan tutkijoiden kanssa verkkokeräyksen peleihin liittyvistä sivustoista ja verkkosisällöistä. Ajatus verkkokeräyksestä syntyi tutkijoiden ja alan toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Fyysisiä pelitallenteita on Kansalliskirjastoon kerätty kulttuuriaineistolain velvoittamana jo vuodesta 2007, mutta pelitutkijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että itse pelien lisäksi tärkeätä tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi sivustot, keskustelut ja videoblogit pelaamisen ympäriltä. Continue reading

Haussa: Johtava tietoasiantuntija vapaakappaletoiminnan vetäjäksi

Kansalliskirjaston Tutkimuskirjasto-tulosalue hakee johtavaa tietoasiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.10.2011 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Johtava tietoasiantuntija johtaa ja kehittää kulttuuriaineistolain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, 1433/2007) mukaista toimintaa. Laissa Kansalliskirjaston tehtäväksi annettiin mm. kotimaisen verkkoaineiston tallentaminen.

Tietoasiantuntijan vastuulle kuuluu kulttuuriaineistolaista tiedottaminen, vapaakappaleiden luovuttamisen valvonta, luovutetun aineiston asiakaskäytön ohjeistaminen sekä osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen. Johtava tietoasiantuntija toimii vapaakappaletoimiston esimiehenä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 11. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Hakuaika päättyy 16. syyskuuta 2011 klo 15.45.

Täydellinen hakuilmoitus löytyy Kansalliskirjaston sivuilta:

http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html

Radiossa kulttuuriperinnön säilyttämisestä

Maanantaina tuli Ylen radio 1:ltä ulos puolen tunnin keskustelu syntymässä olevasta radio- ja tv-arkistosta sekä Internet-aineistojen keräämisestä ja säilyttämisestä. Ohjelma on kuultavissa netistä osoitteessa http://www.yle.fi/radiosoitin/index.php?clip=54333&language=fi&channel=35 (jos linkki ei toimi, ohjelma löytyy selailemalla osoitteesta http://www.yleradio1.fi/kuuntele/ , 31.1. kohdalta).