Artikkelin tallettaminen julkaisuarkistoon suoraan Microsoft Wordista (OR2009 2/10)

Konferenssissa esiteltiin muutamia hedelmällisiä SWORD:n ja OAI-ORE:n laajennuksia. Vielä viime vuoden konferenssissa Southamptonissa molemmat, aineiston syöttöön ja siirtoon tarkoitetut protokollat olivat uusia, ja monelle jäi epäselväksi, miten niitä voitaisiin käytännössä menestyksellisesti hyödyntää. Kiinnostavimmasta SWORD:n sovelluksesta kertoi Pablo Fernicola esityksessään. Microsoft on kehittänyt lisäosan Word 2007:aan, jolla Wordissa kirjoitettu dokumentti voidaan lähettää suoraan julkaisuarkistoihin. Artikkelien kirjoittajat voivat olla varsin tyytyväisiä tähän lisään: artikkelin julkaisuarkistoon tallettaminen on parhaimmillaan vain yhden hiirenpainalluksen päässä. Parhaimmillaan julkaisun tallettamisen kynnys alenee, kun kirjoittajan ei tarvitse opetella käyttämään ja muistaa käyttää taas yhtä uutta järjestelmää eli julkaisuarkistoa julkaisunsa tallettamiseen.

Jotta artikkelin tallettaminen olisi näin yksinkertaista, Wordissa käytetään metadataa ja SWORD:ia koskevia yhteysasetuksia sisältäviä dokumenttipohjia (engl. templates). Ajatuksena on, että kirjoittajat voivat ladata pohjia julkaisuarkistojen, tieteellisten lehtien tai organisaatioidensa sivuilta ja sitten tallettaa julkaisunsa organisaationsa julkaisuarkistoon tai lehteen lisäosan avulla. Dokumenttipohjat helpottavat myös artikkelin metadatan keräämistä. Niihin voidaan määritellä pakollisia kenttiä, jotka kirjoittajan on täytettävä (esim. tiivistelmä). Kirjoitus tarkistetaan vasten dokumenttipohjaa sitä lähetettäessä, jolloin kirjoittajalla on vielä mahdollisuus korjata tai täydentää puuttuvia tietoja. Samalla syötetty metadata tallentuvat osaksi dokumenttia kirjoittajan omalle koneelle.

Tyypillisesti artikkelien kirjoittajat joutuvat hyväksymään tiettyjä, usein artikkelin käyttöön liittyviä ehtoja, kun he tallettavat artikkelinsa julkaisuarkistoon tai lähettävät sen lehdelle arvioitavaksi. Lisäosalla on tarkoitus myös kattaa tämä vaihe. Ymmärrettävästi lisäosa on kehitetty Microsoftin tuotteille, esimerkiksi tallettaminen on yhdistetty vertaisarviointiprosessiin Microsoftin Electronic Journals –järjestelmässä. Luultavasti myöhemmin myös muiden valmistajien tuotteissa, ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa, tullaan näkemään vastaavaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *