Kevyttä ja nopeasti (OR2009 8/10)

Useammassa Open repositories -konferenssin esityksessä kannustettiin käyttämään julkaisuarkistojen teknisessä kehitystyössä kevyitä ja helposti mukautuvia ratkaisuja. Aiheesta oli jopa erillinen esityskin, Matt Zumwalt esitteli nopean sovelluskehityksen (rapid application development, RAD) ideaa. Motiivina esityksessä on toteamus, että data on tärkeää, ei niinkään sitä käsittelevät ohjelmat. ”Avoin data on tärkeämpää kuin avoin lähdekoodi”. Ohjelmien on tarkoitus toimia ikkunana dataan. Nämä ikkunat ovat usein elinkaareltaan lyhyitä, arkistoissa majaileva data sen sijaan usein pitkäikäistä. Sovellukset muuttuvat eri aikojen ja käyttötarkoitusten mukaan ja tämän vuoksi on järkevää olla rakentamatta monoliittista sovellusta, jota on vaikea tai mahdoton mukauttaa nopeasti uusia tarpeita vastaavaksi.

Matt kertoi omassa työssään käyttämistään tekniikoista. Hän rakensi arkiston Fedoran perustalle, joka moduulaarisuutensa ansiosta soveltuu hyvin RAD-kehitykseen. Fedoran päälle on rakennettu erilaisia kevyitä sovelluksia tiedon esittämistä ja muokkaamista varten. Tekniikoina on käytetty mm. Drupalia, Ruby on Railsia ja Pythonia. RAD-kehityksessä yleisten standardien käyttö on itsestäänselvyys, jotta pienet rakennuspalikat toimivat yhteen. Näillä tekniikoilla voidaan vastata tarvittaessa nopeastikin muuttuviin tarpeisiin tiedon esityksessä ja muokkaamisessa. Matt kuvasi RAD-kehityksen periaatetta: “Jalat maassa iteratiivisella kehityksellä, katse horisontissa”. Monoliittista arkistoa hän puolestaan vertasi Tähtien Sodan Kuolemantähteen: Massiivinen rakennelma on jo elinkaarensa lopussa ennen valmistumistaan ja räjähtää lopulta käsiin.