Cloud Computing ja julkaisuarkistot (OR2009 7/10)

Cloud computing on suhteellisen uusi termi, jolla tarkoitetaan tietotekniikkapalveluiden ulkoistamista verkon yli. Palvelut voivat olla mm. sovelluksia tai tallennustilaa. Cloud computing -palvelu on dynaamisesti skaalautuva ja verkon ylitse käytettävissä. Sen etuja ovat mm. palvelinylläpitoon liittyvien tehtävien ulkoistaminen verkossa olevaan ”pilveen”. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ulkoistettavien palveluiden osalta palvelimien raudan tai sovellusten päivityksestä, tietoturvasta, varmistuksista yms. ylläpidollisista seikoista. Cloud computing termiin yhdistetään usein myös joustava hinnoittelu; monesti palveluista maksetaan vain käytön mukaan. Sovelluksia voidaan tyypillisesti käyttää selaimella, jolloin ne eivät vaadi työasemilta mitään spesiaalia.

Duraspace-organisaatio on aloittanut DuraCloud -pilvitallennusalustan kehittelyn ja avuksi etsitään IBM:n, Microsoftin ja Sunin kaltaisia suuria yhteistyökumppaneita, joilta löytyy jo valmiiksi kokemusta tekniikan käytöstä. DuraCloudin tarkoituksena on tarjota julkaisuarkistoille soveltuva ulkoistettu tallennuspalvelu. Julkaisuarkiston tiedostot, kuten kokotekstit ja videot tallennetaan paikallisen levyjärjestelmän sijasta pilveen, jossa niitä tarjotaan loppukäyttäjälle. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia varmistusten ja muun infrastruktuurin lisäksi myöskään siitä, miten paljon kaistaa palvelun sujuva käyttö vaatii. DuraCloudin eteen tehtävä kehitystyö on tarkoitus jakaa avoimena lähdekoodina ja palvelu tulee olemaan voittoa tavoittelematon. Fedoraan ja DSpaceen on tulossa plugin pilvitallennukselle vuoteen 2010 mennessä, mutta palvelun käyttöä ei ole kuitenkaan tarkoitus rajata vain näille alustoille.

DuraCloud tulee siis olemaan tallennuksen ja jakamisen apuväline. Jatkossa kenties on mahdollista, että palvelu laajenee myös laskentatehon tarjoajaksi. Näin vain julkaisuarkiston sisällönhallinta ja räätälöinti jäisi arkistoa ylläpitävän instituution vastuulle. Etenkin pienille toimijoille tämä voi olla hyvä ratkaisu, kun ylläpidon sijaan voidaan keskittyä enemmän ydintoimintaan.