DSpace- ja Fedora-uutisia

Perinteiseen tapaan Open repositories 2012 -konferenssin odotetuimpaan antiin kuului torstain ja perjantain user group -osion avaukseksi sijoitettu DuraSpace-sessio, jolta odotettiin etenkin uutisia DSpace- ja Fedora-ohjelmistojen tulevaisuudennäkymistä. Niitä myös saatiin.

Continue reading

DSpace with Fedora inside

Kuten tässäkin blogissa on jo aiemmin kerrottu, julkaisuarkistokäyttöön suunniteltujen DSpace- ja Fedora-ohjelmistojen taustaorganisaatiot yhdistivät voimansa vähän yli vuosi sitten. Yhteenliittymän nimeksi tuli DuraSpace. Yhdistyminen herätti runsaasti spekulaatioita siitä, yhdistyisivätkö ohjelmistojen kehityslinjat joskus lähitulevaisuudessa, ja myös vuosi sitten uutisoidun DSpace-version 2.0 oletettiin olevan ainakin jollain tasolla kytköksissä Fedoraan.

Continue reading

Cloud Computing ja julkaisuarkistot (OR2009 7/10)

Cloud computing on suhteellisen uusi termi, jolla tarkoitetaan tietotekniikkapalveluiden ulkoistamista verkon yli. Palvelut voivat olla mm. sovelluksia tai tallennustilaa. Cloud computing -palvelu on dynaamisesti skaalautuva ja verkon ylitse käytettävissä. Sen etuja ovat mm. palvelinylläpitoon liittyvien tehtävien ulkoistaminen verkossa olevaan ”pilveen”. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ulkoistettavien palveluiden osalta palvelimien raudan tai sovellusten päivityksestä, tietoturvasta, varmistuksista yms. ylläpidollisista seikoista. Cloud computing termiin yhdistetään usein myös joustava hinnoittelu; monesti palveluista maksetaan vain käytön mukaan. Sovelluksia voidaan tyypillisesti käyttää selaimella, jolloin ne eivät vaadi työasemilta mitään spesiaalia. Continue reading

DSpace ja Fedora hallinnolliseen yhteistyöhön (OR2009 6/10)

DSpace Foundation ja Fedora Commons liittävät voimansa yhteen heinäkuussa 2009 toimintansa aloittavan DuraSpace-organisaation muodossa. Yhdistymisellä haetaan massaa rahoituksen ja kehityksen tueksi ja pyritään edistämään yhteisiä innovaatioita ja muuta yhteistyötä kilpailun sijasta. DSpace ja Fedora pysyvät silti erillisinä sovelluksina hamaan tulevaisuuteen, elleivät aina. Molemmista sovelluksista puuttuvia ominaisuuksia pyritään kuitenkin tekemään jatkossa yhteistyössä.

DuraSpacen alla tulee toimimaan tiimejä eri tehtävissä, kuten Fedora Repository-, DSpace-, Mulgara- ja Duraspace Team. Kaksi ensimmäistä tiimiä jatkavat olemassa olevien sovellusten kehittämistä. Mulgara team keskittyy samalla nimellä kulkevan RDF-tietokannan kehittämiseen. Mulgarassa tieto mallinnetaan tripleinä (subjekti-objekti-predikaatti). Tätä mallinnustapaa pidetään relaatiomallia sopivampana julkaisuarkistoille, joissa on usein monimutkaisia suhteita objektien välillä. DuraCloudista kerrotaan tarkemmin seuraavassa merkinnässä.

DSpace + Fedora = DuraSpace

Ei, DSpace ja Fedora eivät sentään yhdisty, vaan Fedora Commons ja DSpace Foundation, niitä kehittävät ja hallinnoivat taustaorganisaatiot. Yhdistymisilmoituksen mukaan sekä DSpacea että Fedoraa kehitetään edelleen, mutta niihin ja niiden rinnalle lupaillaan uusia teknologioita ja palveluita.  Uuden DuraSpace-organisaation www-osoite on http://www.duraspace.org/