DSpace with Fedora inside

Kuten tässäkin blogissa on jo aiemmin kerrottu, julkaisuarkistokäyttöön suunniteltujen DSpace- ja Fedora-ohjelmistojen taustaorganisaatiot yhdistivät voimansa vähän yli vuosi sitten. Yhteenliittymän nimeksi tuli DuraSpace. Yhdistyminen herätti runsaasti spekulaatioita siitä, yhdistyisivätkö ohjelmistojen kehityslinjat joskus lähitulevaisuudessa, ja myös vuosi sitten uutisoidun DSpace-version 2.0 oletettiin olevan ainakin jollain tasolla kytköksissä Fedoraan.

DSpace 2.0:n valmistuminen on sittemmin tuntunut siirtyvän yhä epämääräisempään tulevaisuuteen, ja luvassa lienee vielä useita 1.x-sukupolven DSpace-versioita, mutta DuraSpace on kuitenkin julkistanut viikko sitten uuden wikin, jossa vastataan yleisempiin DSpace-Fedora-integraatiota koskeviin kysymyksiin.

Aika monen käytännön kysymyksen kohdalla vastaus on edelleen “emme tiedä”, mutta peruslinjaus on joka tapauksessa selvä: tavoitteena on DSpace-brändin ja matalan käyttöönottokynnyksen säilyttäminen, mutta jossain vaiheessa DSpace-julkisivun taustalla voi olla (ainakin yhtenä vaihtoehtona) varastointikerroksena Fedora. Tämä mahdollistaisi monia kaivattuja uusia ominaisuuksia, mm. tiedostojen versioinnin, monipuolisemmat objektien väliset suhteet ja yleisemminkin nykyistä joustavamman arkkitehtuurin. Nähtäväksi jää, miten hyvin DuraSpace onnistuu paimentamaan DSpacen ja Fedoran kehittäjäyhteisöjä yhteistyöhön.