Open Repositories 2010: hajanaisia huomioita

Madridissa heinäkuussa pidetyn OR 2010 -tapahtuman perusteella vaikuttaisi, että REST-tekniikan suosio on pikkuhiljaa kasvamassa: niin useassa esitelmässä REST oli mukana tavalla tai toisella.

REST-tekniikka käyttävistä projekteista useimmiten esille nousi Apache-säätiön kehittämä Solr, joka rakentuu säätiön suositun Lucene-hakukoneen päälle lisäten siihen mm. fasettihaun ja REST-rajapinnan, joka mahdollistaa Lucenen hakuominaisuuksien käytön millä tahansa ohjelmointikielellä eikä ainoastaan Javalla. Konferenssista tästä SOLR:n kieliriippumattomuudesta saatiin esimerkkejä eri esityksissä ainakin PHP:n (Drupal) ja Ruby:n (Ruby on Rails) suhteen.

Myös DSpace-puolella Solr oli esillä. Mark Diggory esitteli DSpacen Discovery-lisäosan, joka käyttää Solr:ia. Lisäosan on tarkoitus korvata DSpacen erilliset etsi- ja selaatoiminnot, mahdollisesti jo versiossa 1.7. Solr ei ole toki tälläkään hetkellä mikään kummajainen DSpace-maailmassa, perustuvathat version 1.6 uudet tilastointiominaisuudet juuri Solriin.

Yhtenä mahdollisena tulevaisuuden kehityslinjana saattaa olla julkaisuarkistojen tiedonhakijoille näkyvän käyttöliittymän irtautuminen omaksi erilliseksi julkaisuarkiston ulkopuoliseksi ohjelmaksi, jolloin julkaisuarkiston oma käyttöliittymä huolehtisi vain dokumenttien ja kokoelmien lisäämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta jättäen dokumenttien selaamisen ja näyttämisen siihen erikoistuneen ohjelmison tehtäväksi. Selvimpänä esimerkkinä tästä kehityskulusta oli muutamassa esityksessä käsitelty Blacklight-ohjelmisto, joka hakee tietonsa Solr:ista. Ainakin periaatteessa tämän pitäisi mahdollistaa julkaisuarkisto-ohjelmiston vaihtamisen toiseen ilman että tämä näkyisisi tietoja selaavalle loppukäyttäjälle millään tavalla.