Suomalaisen tieteen varhaishistoriaa Doriassa

Väitöskirja De galaxia vuodelta 1706.Kuten virallinen uutinenkin jo kertoo, Kansalliskirjasto on julkaissut Doria-palvelussa laajan kokoelman vanhoja Turun akatemian aikaisia väitöskirjoja:

http://www.doria.fi/handle/10024/50699

Kokoelma sisältää tässä vaiheessa yhteensä 1778 alun perin vuosina 1642-1828 julkaistua väitöskirjaa. Digitaalisen kokoelman olemassaolosta voimme kiittää Ilkka ja ja Ulla Paateron rahastoa, joka on rahoittanut väitöskirjojen digitoinnin ja esillepanon. Väitöskirjojen digitointia on tarkoitus jatkaa lähitulevaisuudessa.

Turun akatemian väitöskirjat verkkoon

Digitointiprojektissa olivat eri rooleissa mukana Kansalliskirjaston kaikki tulosalueet. Suurin työ tehtiin epäilemättä keskustassa tutkimuskirjastopalveluissa ja Mikkelin digitointikeskuksessa, mutta aineiston esillepano jäi meidän eli kirjastoverkkopalveluiden vastuulle.

Oma roolini projektissa oli pieni, mutta oli joka tapauksessa mielenkiintoista olla mukana. Osin tämä johtui ihan henkilökohtaisistakin syistä. Käytin näet samoja väitöskirjoja lähdemateriaalina parinkymmenen vuoden takaisessa yliopistohistorian proseminaarityössäni, ja niiden pariin palaaminen tuntui jopa jossain määrin nostalgiselta, vaikka itse proseminaarityö onkin jo armeliaasti unohtunut.

Vuonna 1990 pääsin tosin vielä selailemaan alkuperäisiä painettuja väitöskirjoja (ne mikrokuvattiin vasta paria vuotta myöhemmin), missä oli toisen vuoden opiskelijan silmissä oma lisähohtonsa. En olisi osannut mitenkään kuvitella, että olisin joskus myöhemmin mukana julkaisemassa niitä verkossa – sikäli kuin muistan, en ollut tuolloin vielä lainkaan tietoinen koko Internetin olemassaolosta.

Suomenkielinen onnitteluruno väitöskirjasta Similitudines nonnullae Sacri Codicis e regno animali vuodelta 1757.

Nyt nämä väitöskirjat ovat siis vapaasti tutkijoiden ja kaikkien muidenkin kiinnostuneiden saatavilla. Valitettavasti väitöskirjojen latinankielisyys saattaa rajoittaa lukijoiden määrää etenkin kotimaisen suuren yleisön keskuudessa – ruotsinkieliset väitöskirjat tosin yleistyivät 1700-luvun puolivälistä, mutta ensimmäistä suomenkielistä väitöskirjaa saatiin odotella vielä pitkään. Suomen kieltä kokoelmassa esiintyykin ainoastaan muutamiin väitöskirjoihin liitetyissä onnittelurunoissa.

Väitöskirjoihin liitettyjen omistusten ja onnittelujen osalta nyt julkistetun kokoelman väitöskirjat ovat joissakin tapauksissa jopa alkuperäisiä painettuja kappaleita täydellisempiä. Nämä vanhat kirjat eivät olleet aina ihan samassa mielessä massatuotteita kuin nykyään, vaan eri teoskappaleet saattoivat sisältää erilaisia dedikaatioita ja gratulaatioita. Digitoituun versioon on pyritty poimimaan järjestelmällisesti kaikki Kansalliskirjaston ja Opiskelijakirjaston kokoelmien teoskappaleisiin sisältyneet omistukset ja onnittelut, eli samassa pdf-tiedostossa saattaa olla mukana useista eri lähteistä poimittuja sivuja.

Kokoelman sisällöstä

Ihan ensimmäiset verkkoon päätyneet Turun akatemian väitöskirjat nämä eivät sentään ole, sillä esim. Filosofia.fi-portaalissa on jo aiemmin julkaistu filosofisesta näkökulmasta kiinnostavia väitöskirjoja, jotka on digitoitu yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa.

Doriaan tallennettu kokoelma kattaa toistaiseksi noin 40% kaikista Turun akatemian aikaisista väitöskirjoista. Väitöskirjoja on lähdetty digitoimaan väitöskirjan ohjaajan mukaan aakkosjärjestyksessä ylikirjastonhoitaja Jorma Vallinkosken 1960-luvulla julkaisemaa luetteloa seuraten. Tähän mennessä aakkosissa on edetty K-kirjaimeen, ja se sisältää pääosan Vallinkosken numeroista 70-2065, alusta puuttuvat 1600-luvun maineikkaimpiin turkulaisprofessoreihin kuuluneen Daniel Achreliuksen johdolla tehdyt väitöskirjat. Lisäksi joukosta puuttuvat vielä tässä vaiheessa mm. Henrik Gabriel Porthanin alaisuudessa puolustetut väitöskirjat ja paljon muutakin kiinnostavaa.

Toisaalta tämä aakkosjärjestyksen mukaan digitoitu kokoelma antaa kuitenkin puutteistaan huolimatta varsin edustavan kuvan aineistosta. Kokoelmaan ei ole yritetty poimia parhaita väitöksiä, vaan mukana on kaikenlaisia ja –tasoisia väitöskirjoja. Toki mukana on myös helmiä ja kaikenlaista muutakin hauskaa.

Johan Gadolin (1760-1852)

Vaikka korostimme kokoelman markkinoinnissa väitöskirjojen merkitystä suomalaisen tieteen varhaishistoriana, ne sijoittuvat vähintään yhtä luontevasti osaksi eurooppalaista ja tietenkin myös ruotsalaista tieteen historiaa. Vaikka Turun akatemia oli etenkin 1600-luvulla melko syrjäinen provinssiyliopisto, se oli kuitenkin osa eurooppalaisen oppineisuuden traditiota, ja monet akatemian opettajista olivat käyneet vähintään aikakauden käytäntöihin kuuluneella turistikierroksella Keski-Euroopan yliopistoissa, elleivät peräti opiskelleet siellä. 1700-luvun kuluessa ruotsalaisen tieteen ja samalla myös Turun akatemian yliopiston tutkimuksen taso nousi, ja esim. kemian professori Johan Gadolin (professorina vuosina 1785-1822, ks. Wikipedian artikkeli) saavutti omana aikanaan niin merkittävän kansainvälisen maineen, että hänen mukaansa nimettiin myöhemmin yksi alkuaineista (gadolinium). Nyt digitoituun väitöskirjakokoelmaan sisältyy yhteensä 79 Gadolinin johdolla tehtyä väitöskirjaa.

Metadata ja tiedonhaku

Doriaan tallennetun väitöskirjakokoelman metadata on peräisin Fennica– ja Helka-tietokannoista. Wouter van Hemelin tekemässä konversiossa Marc21:stä Dorian käyttämään Dublin Core -formaattiin jouduttiin muokkaamaan jonkin verran Fennica-tietueiden sisältöä, ja jotain jäi poiskin (lähinnä tekijöiden biografisia tietoja), mutta pääosin seurasimme kuitenkin Fennicassa tehtyjä ratkaisuja. Näihin kuuluu mm. työtä ohjanneen professorin merkitseminen kautta linjan väitöskirjan tekijäksi, vaikkei tämä kaikissa tapauksissa pidäkään paikkaansa. Saattaa olla, että teemme metatietoihin vielä pientä viilausta, kunhan saamme lähiaikoina tapahtuvan DSpace-versiopäivityksen jälkeen käyttöön uuden metadatan massaeditointityökalun.

Meiltä ovat jo monet kyselleet vinkkejä väitöskirja-aineistosta tehtävään tiedonhakuun. Vaikka Doria tarjoaa käyttäjille googlemaisen simppelin hakulaatikon, Dorian käyttämä Lucene-hakukone taipuu kyllä melko sofistikoituneisiinkin boolean-hakuihin. Dorian yleisistä hakuohjeista saa hyvän kuvan tarjolla olevista hakumahdollisuuksista; ohjeissa kerrotun lisäksi Turun akatemian väitöskirjojen osalta on ehkä hyödyllistä tietää, että Dublin Coren description-kenttä on indeksoitu abstract-kentän yhteyteen, eli esim. ruotsinkielisiä dedikaatioita tai gratulaatioita voi etsiä seuraavalla haulla:

abstract: ruots.

Väitöskirjoille on tehty Mikkelissä digitoinnin yhteydessä myös tekstintunnistus ja tunnistettu teksti on sisällytetty pdf-tiedostoihin, eli tekstihaut väitöskirjojen sisällöstä onnistuvat ainakin jossain määrin. Mikkelin digitointiguru Jukka Kervinen tosin valitteli sitä, ettei käytettävissä ollut latinankielen taitoista tekstintunnistusohjelmaa, eli tulos ei ole niin hyvä kuin se periaatteessa voisi olla. Lisäksi väitöskirjojen vaihtelevat tekstityypit ja etenkin latinankielisissä teksteissä käytetyt lyhenteet rajoittavat tekstintunnistuksen mahdollisuuksia.

Dorian hakukone osaa joka tapauksessa indeksoida myös pdf-tiedostojen sisällön. Kapasiteettisyistä johtuen kokotekstitiedostojen indeksointi on rajattu tiettyyn merkkimäärään teoksen alusta, eli etenkään laajempien tekstien kohdalla haku ei välttämättä ulotu koko teokseen.

Liitekuva väitöskirjasta De elephantis et eorundem ad bellum apparatu (1709)