Vanhoja suomalaisia aikakauslehtiä verkossa

Kansalliskirjaston digitoimia vanhoja kotimaisia aikakauslehtiä on nyt aiempaa laajemmin saatavilla verkossa.

Kansalliskirjasto on ollut monien muiden muistiorganisaatioiden tavoin mukana kahdessa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa elvytyshankkeessa, joista jälkimmäinen päättyy nyt kesäkuun  lopussa. Vaikka rahoitus on ollut lyhytaikaisempaa kuin voisi toivoa – ensimmäinen vuoden 2009 hanke kesti vain seitsemän kuukautta ja jälkimmäinen vuosina 2010-2011 toiminut hanke reilun vuoden – hankkeiden kautta kulttuuriperintöaineistojen digitointiin saatiin kuitenkin edes hetkellisesti merkittäviä resursseja.

Hankerahoituksella palkatun lisähenkilöstön voimin Kansalliskirjaston Mikkelissä toimivan digitointi- ja konservointikeskuksen teknisen infrastruktuurin kapasiteettia päästiin hyödyntämään kahdessa työvuorossa. Hankkeesta kerrotaan myös Kansalliskirjaston verkkosivuilla julkaistussa uutisessa:

Pursialassa digitoitiin ennätysmäärä aineistoa – tulevaisuuden rahoitus epävarma (23.6.2011)
http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/uutiset/1308815686011.html

Mikä parasta, hektisestä aikataulusta huolimatta hankkeessa saatiin aikaiseksi myös tuloksia. Suomessa ilmestyneet aikakauslehdet on nyt suurelta osin digitoitu 1800-luvulta vuoteen 1944 saakka, ja aikakauslehdet ovat aiemmin digitoitujen sanomalehtien tapaan vapaasti käytettävissä vuosikertaan 1910 asti. Tätä tuoreemmat vuosikerrat ovat luettavissa vapaakappalekirjastoissa  ja Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa erillisillä vapaakappaletyöasemilla.

Vapaasti käytettävään aikakauslehtikokoelmaan kuuluu tällä hetkellä yli 300 lehden vuosikertoja, ja sitä voi selata osoitteessa:

http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/secure/browse.html?action=allJournalTitles

Täydellinen lista digitoiduista aikakauslehdistä on saatavilla pdf-muodossa Kansalliskirjaston verkkosivuilla.

One thought on “Vanhoja suomalaisia aikakauslehtiä verkossa

  1. Kiitos! Tässäpä kiinnostavaa pengottavaa, voisiko sanoa että perinteistä kesäluettavaa. (Tosin mökiltä löytyvät lehdet ovat paljon, paljon tuoreempia.)

Comments are closed.