Best Way to Predict the Future Is to Invent It – ASA konferenssi Lontoossa 27.-28.2.

Helmikuun lopussa Lontoossa pidetty ASAn (Association of Subscription Agents and Intermediaries) vuoden 2012 konferenssi kokoontui teemalla “Best Way to Predict the Future Is to Invent It”. Konferenssin esitykset rakensivat mielenkiintoisen kokonaisuuden kommentoimalla toisaalta alan visioita ja toisaalta esittelemällä käytännön todellisuuden konkreettisia haasteita, jotka pakottavat niin kustantajia, välittäjiä kuin kirjastojakin rakentamaan uusia toimintatapoja käyttäjien palvelemiseksi.

Useissa esityksissä etsittiin uutta näkökulmaa elektronisen aineiston koko kenttään. Kun sisältö muuttuu lähtökohtaisesti elektroniseen muotoon, ei traditionaalinen jako formaatin mukaan esimerkiksi artikkeleihin tai kirjoihin ole enää käyttäjän kannalta hyödyllinen. Käyttäjä etsii tiettyä sisältöä ja tietoa, josta halutaan edetä myös helposti eteenpäin seuraavaan mielenkiintoiseen aiheeseen tai esimerkiksi tutkimuksen primääridatan äärelle. Sisällön ja kontekstin pitäisi siis olla tärkeämpiä kuin formaatin eikä formaatti saa sanella sitä, millaisia yhteyksiä muuhun tietoon voidaan rakentaa.

Tieteellisen tiedon löytämiseen ja hyödyntämiseen rakentuu uudenlaisia apuvälineitä, jotka ovat tutkijoille tärkeitä relevantin tiedon seulomisessa koko ajan kasvavan sisältömäärän keskeltä. Esimerkiksi Victor Henning Mendeleystä esitteli tutkijaverkostojen vertaiskommentointia ja erilaisia laajoja tietomassoja hyväksikäyttäviä työkaluja.  Tämä kehitys asettaa kustantajille vaatimuksia sen suhteen, miten tieto on saatavilla erilaisten sovellusten käyttöön.

Jatkuvasti kasvavan e-aineistomäärän ja kirjastojen yhä tiukemman taloudellisen tilanteen välinen ristiriita nousi esiin monta kertaa. Erityisesti JSTORin Bruce Heterick maalasi synkän kuvan USAn ja Iso Britannian kirjastojen taloudellisesta tilanteesta ja totesi, ettei paluuta vanhaan ole ja että vanhan tilausmallin rinnalle on synnyttävä uusia tapoja saada sisältö käyttäjille nopeasti ja kätevästi. Erityisesti pienten, itsenäisten kustantajien kohdalla tarve on polttava, koska big deal –mallit syövät kirjastojen budjeteista suuren osan ja säästökohteeksi valikoituvat usein juuri pienet, rajoitetun lukijakunnan julkaisut. Yhtenä vaihtoehtona Heterick esitteli just-in-time –mallia, jota on kokeiltu California State Universityssä. Mallissa maksetaan vain käyttäjän tarvitsemasta ja valitsemasta artikkelista ja artikkeli saadaan palvelusta käyttäjälle välittömästi. Artikkeli tulee vain käyttäjälle eikä jää kirjaston omistukseen. Mallin yhtenä ideana on, että hinta per ostettu artikkeli pysyy matalampana kuin perinteisissä pay-per-view -palveluissa. Uudet mallit vaativat ajattelu- ja toimintatapojen muutosta sekä kustantajilta että kirjastoilta.

Jill Emery Portland State Universitystä muistutti erinomaisessa esityksessään, että uudenlaisten mallien ja tekniikan lisäksi kirjastot tarvitsevat kustantajilta ja välittäjiltä laadukasta ja täsmällistä palvelua ja hyviä työkaluja nykyisten tilausten ja hankintojen hallintaan. Kirjastot tarvitsevat yhä tarkempia tietoja arvioidakseen esimerkiksi eri e-aineistopakettien sisällön päällekkäisyyttä, seuratakseen käyttöä ja kuluja sekä hallinnoidakseen kätevästi eri toimijoilta hankittuja aineistotilauksia. Hyvin toimiva e-aineistokokonaisuus rakentuu monista käytännön yksityiskohdista, joiden ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä.