Datatieteen maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelman digiloikassa luodaan uudenlaisia menetelmiä koulutusohjelmien opintosuunnitelmien kehittämiseen ja tarkasteluun. Työn keskiössä on kurssien välisten riippuvuuksien tunnistaminen ja koulutusohjelmasta puuttuvien tärkeiden tiedojen ja taitojen esiin tuominen.

Laajojen kokonaisuuksien tarkasteluun liittyvä työkuorma ratkaistaan joukkoistamisella sekä hajoita ja hallitse -menetelmällä. Eräs osa ratkaisua on opintosuunnitelman (lähes) kurssikohtainen tarkastelu opiskelijoiden toimesta: kursseille osallistuessaan opiskelijat tunnistavat osaamistavoitteita sekä niiden riippuvuuksia aiempien kurssien osaamistavoitteisiin ja toisaalta tunnistavat aiemmilta kursseilta puuttuneita asioita.

Toiminta hyödyntää sekä koulutusohjelmia että opiskelijoita. Koulutusohjelmat saavat kokonaiskuvan kursseista, niiden sisällöistä, ja niiden välisistä riippuvuuksista. Opiskelijat toisaalta harjoittelevat opeteltavien asioiden yhteyksien tunnistamista, mikä edesauttaa oppimista.

Digiloikan lopputuotos on joukko koulutusohjelmien käyttöön tuotavia digitaalisia välineitä. Kuten tyypillistä ja järkevää digitaalisten välineiden kehittämisessä, ensimmäiset prototyypit tehtiin ilman digitaalisia välineitä. Alla kuva tammikuun alussa järjestetystä workshopista.

Prototyyppejä kehiteltiin jokunen kuukausi ja digitaalisten välineiden kehitys aloitettiin toukokuussa. Tällä hetkellä työn alla ovat helppokäyttöiset välineet käsitteiden ja niiden esitietojen tunnistamiseksi. Konkreettista ohjelmointityötä on tämän johdannon kirjoituksen aikaan takana kolme viikkoa — alla on kuva tämän hetkisestä toimivasta proof of concept välineestä, missä opiskelija on määrittelemässä kurssin ”Ohjelmoinnin jatkokurssi” käsitteeseen ”Filtterit” liittyviä esitietovaatimuksia. Esitietokursseina ovat ”Ohjelmoinnin perusteet”, ”Lapio”, ja ”Tietokoneen toiminta”. Käsitteeseen ”Filtterit” liittyy erityisesti kurssin ”Ohjelmoinnin perusteet” sisältä ”Ehtolauseet”, ”Loogiset operaatiot”, ja ”Metodit”.

Lisätietoja: Datatieteen maisteriohjelman johtaja, Jussi Kangasharju jussi.kangasharju@helsinki.fi, sekä Digiloikan vetäjä Arto Hellas arto.hellas@helsinki.fi