Historian kandiohjelma

Historian kandiohjelman digiloikkaajat keskittyvät kolmen eri osa-alueen kehittämiseen koulutusohjelmassa: verkkokurssit, digitoidut lähdeaineisto sekä opetuksen apuvälineet.

Digiloikkaajat rakentavat perusopintoihin kuuluvan kahden pienryhmä-kurssin rinnalle verkkokurssin. Tällä hetkellä kandiohjelman omat opiskelijat suorittavat kohdat HISK-132 Uuden ajan alku II ja HISK-142 Uusin aika II osallistumalla pienryhmäopetukseen, mutta muiden koulutusohjelmien opiskelijat suorittavat sen kirjatenttinä. Koulutusohjelmassa on kuitenkin halua kehittää ja monipuolistaa kyseisten kurssien opetusta ja suoritustapoja, ja siksi olemme asettaneet tavoitteeksi verkkokurssien rakentamisen pienryhmäopetuksen rinnalle. Tämän lisäksi digiloikkaajat harjoittelevat videoiden tekoa ja tuottavat kohtaan HISK-251 Asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot alumnihaastatteluita, joita tullaan hyödyntämään opetusmateriaalia kyseisellä kurssilla.

Toinen tavoite historian kandiohjelman digiloikassa on kehittää digitoitujen lähdekokoelmien käyttöä opetuksessa. Digitalisaatio on mullistanut historian lähteiden saatavuuden, mutta samalla tuonut mukanaan uudenlaisia metodisia ja teknisiä haasteita. Tähän asti opetuksessa on käytetty varsin satunnaisesti esimerkiksi yliopiston kirjastoon hankittuja digitoituja kokoelmia. Pureudumme tähän ongelmaan ensinnäkin lisäämällä tietoa käytettävissä olevista kokoelmista ja niiden luonteesta opetushenkilökunnan piirissä. Lisäksi keväällä 2021 järjestetään kurssi, jonka aikana opiskelijat tuottavat pienen käsikirjan kaikkein keskeisimmistä ulkomaisista digitoiduista lähdekokoelmista.

Historian kandiohjelman digiloikan kolmas tavoite keskittyy digitaalisten opetusvälineiden käytön tehostamiseen. Teemme esimerkiksi Moodleen historian kandi- ja maisteriohjelmille yhteisen sähköisen kurssipalautelomakkeen, laajennamme Moodlen eri toimintojen käyttöä ja tuntemusta koulutuksen avulla sekä otamme käyttöön Examinarium-tenttijärjestelmän. Koska opettajilla on kiinnostusta erilaisen visuaalisen opetusmateriaalin käyttöön, aiomme perehtyä myös esimerkiksi ThingLinkin käyttöön.

Historian kandiohjelman digiloikkaa koordinoi Elise Garritzen