Digipedagogiikka nyt!

Digipedagogiikka nyt! Yhteiskehittäminen kasvatustieteellisen tiedekunnan digiloikan avaintekijänä – hankkeen aikana kehitetään digitaalisen teknologian ulottuvuudet monipuolisesti huomioiva opiskelijan oppimisen näkökulmasta tarkasteltu digipedagoginen polku. Tavoitteena on, että kesällä 2021 tiedekunnassa on käytössä oppimispolku, jossa digitaalisen teknologia on opiskelijoilla suunnitelmallisesti sekä oppimisen kohteena, oppimisen välineenä että luovan työn mahdollistajana.

Hanketta toteuttaa tiedekunnan opetushenkilöstöstä valittu 20 opettajan ryhmä yhteistyössä neljän opiskelijan kanssa. Ryhmää ohjataan ymmärtämään digitaalisen yhteiskunnan ulottuvuuksien vaikutukset opettamiseen ja oppimiseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Ryhmä saa tieteelliseen tietoon, käytännön kehittämistyöhön ja yhteiskehittämiseen perustuvaa ohjausta ja konsultaatiota opetustyön kehittämisen tueksi. Ryhmän opettajat sitoutuvat tarkastelemaan toimintaa sekä opintosuuntansa että kokonaisvaltaisen digipedagogisen oppimispolun kehittämisen näkökulmista. Hanketta johtaa apulaisprofessori Kalle Juuti ja yliopistonlehtori, Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen.

Toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (DigiErko) – erikoistumiskoulutuksen sisältöjä, tiedekunnan henkilökunnan ja hankkeiden ja tiedekunnasta koordinoitavan valtakunnallisen Innokas-verkoston kehittämis- ja tutkimusosaamista.