Logopedian maisteriohjelma

LOGOPOTTI – LOGOPEDIAN MAISTERIOHJELMAN OPETUKSEN DIGITALISOINTI
HANKESUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021

Hankkeen yleiskuvaus

Kiinnostus logopedian koulutusohjelmaan on suurempaa kuin koskaan, ja esimerkiksi Helsingin yliopiston logopedian kandi- ja maisteriohjelmaan hyväksyttiin vuonna 2019 noin 3 % hakijoista.  Digitaalisilla, innovatiivisilla opetusmenetelmillä on keskeinen rooli tieteenalan opetuksen kehittämisessä.

 

Digiloikkahanke tukee logopedian tieteenalan opetuksen digitalisaatiota Helsingin yliopiston 2017–2020 strategian mukaisesti. Hankkeessa luodaan kolme käyttäjäystävällistä ja modernia digitaalista oppimisympäristöä, joissa yhdistyvät teknologisesti innovatiiviset menetelmät, akateeminen sisältö ja linjakas pedagogiikka. Jatkossa luotuja oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää myös muissa puheen ja kielen tutkimusta käsittelevissä koulutusohjelmissa, MOOC-opinnoissa sekä soveltaen muissa koulutusohjelmissa.

 

Osahankkeiden lyhyt kuvaus

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää opettajien digipedagogista osaamista luomalla uusia digitaalisia ratkaisuja logopedian opetuksen käyttöön. Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta:

 • Osahanke I: PUPOTTI – Digitaalinen videoaineistopankki puheen ja vuorovaikutuksen poikkeavien piirteiden analysoinnin oppimiseen
  • Digitaalinen aineistopankki.
  • Poikkeavan puheen analysointi.
  • Poikkeavien vuorovaikutusilmiöiden tunnistaminen.
 • Osahanke II: AIPOTTI – Watson tieteellisen kirjoittamisen muotoseikkojen ohjaajana
  • Tekoälyyn perustuva digitaalinen pedagoginen assistentti Watson verkkokurssin ohjaajana.
  • Tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat.
  • Opetusresurssien parempi kohdentaminen.
  • Oppimisen arvioinnin luominen ja kehittäminen uudenmuotoisella verkkokurssilla.
  • Menetelmän tieteellinen arviointi, Katariina Hollanti, tohtoriohjelman johtajan professori Pekka Isotaluksen ohjauksessa, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampereen yliopisto.
 • Osahanke III: LOPOTTI– digipedagoginen kurssi monikielisyyden ja kulttuurisuuden erityiskysymyksistä
  • Monikielisyyden ja kulttuurisuuden erityiskysymykset.
  • Kansainvälistyminen, verkostoituminen ja tutkimuskontaktien edistäminen.
  • Kieli- ja kulttuuriosaaminen.
  • Osaamistavoitteiden ja arviointikäytäntöjen parhaiden käytäntöjen soveltaminen Helsingin yliopiston ja Molloy Collegen kesken.


Mikä muuttuu ja miten iso muutos on?

Logopedian opetuksessa ei ole tällä hetkellä laadukkaasti suunniteltuja digitaalisia oppimisympäristöjä. Kursseilla käytetään lähinnä moodle-oppimisalustaa. Hyvin suunnitelluissa digitaalisissa oppimisympäristöissä ja verkko-opiskelussa opiskelijoilla on parempi mahdollisuus omatahtiseen opiskeluun ja itsenäisen työotteen omaksumiseen ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Aineistojen ja digitaalisten oppimisympäristöjen tavoitteena on tukea opetuksen kansallista ja kansainvälistä avoimuutta.