Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Hankkeen esittely

Hankkeen tärkein päämäärä on opettaa opiskelijat elektronisen laboratoriopäiväkirjan (ELN) käyttämiseen. Mikrobiologian maisteriohjelmassa melko suuri osa kursseista on laboratoriokursseja, jotka valmistavat myös pro gradu –työn käytännön osuuden tekemiseen. ELN-ohjelmistoissa on mahdollista paitsi koota yhteen omat muistiinpanot laboratoriossa tehdyistä töistä, yleiset menetelmät ja kuvalliset primääritulokset, myös koota laboratoriotyöt projekteiksi sekä suunnitella omaa ajankäyttöänsä. ELN-ohjelmiston käyttö vapauttaa opiskelijoilta aikaa rutiininomaisesta muistiinpanojen kirjoittamisesta itse opittavan asian analysointiin. Koulutetuille opiskelijoille jo valmis kyky käyttää ELN-ohjelmistoa on myös hyvä lisä heidän ansioluetteloonsa tai portfolioon ja siten kilpailuetu työmarkkinoilla. Voidaan myös olettaa, että opiskelijoiden valmistuminen nopeutuu. Joissakin ELN-ohjelmistoissa on lisänä myös työkaluja julkaisujen kirjoittamiseen, jolloin opiskelijat oppivat paremmin laboratoriopäiväkirjan ja tutkimusjulkaisun väliset eroavaisuudet ja edesauttavat analyyttistä ajattelua.

Koko budjetti (tai valtaosa) käytetään laitteistojen hankintaan:

Laitteet (hinnat otettu sopimustoimittajan sivuilta)

  • Apple iPad Pro 10.5″ Wi-Fi 512GB, 799 €/kpl
  • Apple Pencil, 89 €/kpl
  • Apple Smart Keyboard iPadPro 10.5″, 190 €/kpl

1 kpl yhteensä 1100 €       x 18 kpl   = 19 800 (koko budjetti on 20 000).

Tavoite on saada neuvoteltua hinnat vähän alaspäin, jotta saisimme 20 laitetta kun kurssisaliin mahtuu 20 opiskelijaa.