Oikeusnotaarin koulutusohjelma: Hankkeen päättyessä

Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin?