Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin? **

Taiteiden tutkimuksen digiloikkahankkeen tavoitteet ja sisältö

1. Opiskelijaportfolio osaksi opiskelua

Tavoitteena on, että jokaisella ohjelmasta valmistuvalla kandilla on oma
digitaalinen portfolio, jolla hän voi esitellä osaamistaan
monimediaisesti. Portfolion laatiminen aloitetaan ensimmäisenä
opiskeluvuotena ja se kytketään opetukseen siten, että sitä työstämällä
voi tehdä osan opintosuorituksista. Opiskelijat reflektoivat ja
kehittävät portfolion avulla oppimiseen, osaamiseen, tietotekniikkaan,
esiintymiseen, ryhmätyöskentelyyn sekä projektinhallintaan liittyviä
taitojaan. Portfolio-alustana käytetään verkkopohjaista ja
laiteriippumatonta student.helsinki.fi-palvelua.

2. Verkko-oppimisympäristö opetuksen ja oppimisen tueksi

Opetuksen ja oppimisen tueksi rakennetaan verkko-oppimisympäristö, jonka
kautta opettajat ja tutkijat voivat jakaa aineistoja.
Verkko-oppimisympäristö on kaikille avoin ja toimii osittain
kandiohjelman näyteikkunana. Yhtenä pohjana ovat käytössä olevat ja
parhaillaan perustettavat tutkimusprojektien verkkosivut. Myös
kandiohjelmalle kesällä 2017 perustettavat, hakijoille suunnatut
verkkosivut linkitetään oppimisympäristön aineistoihin. T-kandin
oppimisympäristön erityispiirteenä on runsas kuvan ja äänen käyttö
tekstien ohella. Pilottivaiheessa oppimisympäristöön sisällytetään vain
valikoituja teemoja tai aiheita. Verkko-oppimisympäristön tekninen
alusta on vielä päättämättä. Tutkimusprojektien verkkosivut toteutetaan
Drupalilla, joka lienee luonteva väline myös verkko-oppimisympäristön
toteuttamiseen.

Lisätietoja taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikasta
kai.lassfolk(a)helsinki.fi