Taloustieteen kandiohjelma ja taloustieteen maisteriohjelma

Suomi poikkeaa monesta muusta länsimaasta taloustieteen yleissivistyksensä osalta. Esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinto suoritetaan usein ilman ainuttakaan taloustieteen kurssia.  Suomesta puuttuu myös miltei tyystin kaikille lukiolaisille tarjottava taloustieteen opetus. Samaan aikaan julkisessa keskustelussa korostetaan talousosaamisen tärkeyttä.

Digiloikka-projektimme tavoitteena on osaltamme vastata tähän kysyntään. Haluamme lisätä mahdollisuuksia innostua taloustieteestä tuomalla helposti lähestyttäviä ja laadukkaita suomenkielisiä verkkomateriaaleja eri kohderyhmien käyttöön. Projekti koostuu kahdesta toisiaan tukevasta sisältökokonaisuudesta: CORE e-kirjan (https://core-econ.org/the-economy/?lang=en) kääntämisestä englannista suomeksi sekä erityisesti lukiolaisille suunnattavasta taloustieteen perusteiden verkkokurssista (MOOC).

CORE Project on kansainvälisten taloustieteen huippuyksiköiden yhteinen hanke taloustieteen perusopetuksen uudistamiseksi ja uudenaikaisen taloustieteen peruskurssimateriaalin laatimiseksi. Se lähestyy yhteiskuntaa perinteestä poiketen ilmiö-, ei teorialähtöisesti. Esimerkiksi Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto siirtyivät vuonna 2018 käyttämään CORE-materiaalia taloustieteen peruskurssilla. CORE:n kääntämisen lopputuloksena syntyy kattava ja korkealaatuinen, maksuton ja kaikille avoin e-kirja, joka käsittelee monipuolisesti taloustieteen perusteita.

E-kirjan lisäksi työstämme suomenkielistä, kaikille avointa taloustieteen perusteiden MOOCia, joka käsittelee mikro- ja taloustieteen perusteita. Kurssin materiaali räätälöidään erityisesti lukiolaisia ajatellen. Tällöin se toimii nuorille oivallisena esittelynä taloustieteestä sekä on tasoltaan myös aikuisopiskelijoita ajatellen mielekäs johdantomateriaali, jonka voi käydä kuka tahansa suomalainen taustasta riippumatta. Verkkokurssissa hyödynnetään tehtävien automaattista tarkastusta ja mahdollisuuksien mukaan myös vertaistarkastusta. Sisällöllisesti MOOC koostuu pääasiassa tekstiosioista sekä tehtävistä osioiden lopussa.

Odotamme projektin aikana oppivamme paljon verkkokurssin rakentamiseen liittyviä asioita, pedagogisesti mielekkäiden verkkosisältöjen luomisesta aina tekniseen toteutukseen sekä kurssin julkaisemiseen ja markkinointiin. Lisähaastetta tuo yliopistotason kursseista poikkeava kohderyhmä, joka pitää huomioida sisältöjen suunnittelussa sekä jakelussa. Tähän liittyen käymme myös keskusteluita ulkopuolisten yhteistyökumppanien sekä lukion yhteiskuntaopin opettajien kanssa. CORE-aineiston kääntäminen sen sijaan on suoraviivaisempaa työtä. Olemme valinneet työtä varten kaksi ammattikääntäjää, ja digitalisointiprosessi on varsin selkeä.