Kysymyksiä tekijänoikeuksista

Ennakkoon tulleet kysymykset:

Haluaisin vastauksen seuraavaan yksittäiseen ongelmatilanteeseen/kysymykseen liittyen tekijänoikeuksiin lähiopetuksessa:

1 Voiko luentokalvoilla näyttää kuvia mistä tahansa lähteestä (artikkeleista, kirjoista, nettisivuilta),  jos niissä on viittaus alkuperäiseen lähteeseen?
2 Saako Wikimedia Commons -palvelusta löytyvää materiaalia käyttää vapaasti huoletta?  Mistä verkosta löytää luvallista (kuva)materiaalia käytettäväksi opetusmateriaalina (ilman että tarvitsee miettiä mitään lupia)?
3 Voinko näyttää Youtube-voiden luokkahuonessa opiskelijoille?
4 1) Kuvien, kaavioiden ja muun kuvamateriaalin käyttö opetuksessa, niin että se ottaa huomioon tekijänoikeudet. 2) Tieteellisten julkaisujen jakaminen opetuksen yhteydessä.
5 Lähinnä olen joutunut miettimään kuvien käyttöä (mitä kuvia voi käyttää, mistä voi kysyä luvan, voiko viitata nettiosoitteella kuvaan jne).
6 En ole aivan varma, mihin kategoriaan tämä menee, mutta haluaisin tietää, voinko huoletta jakaa omassa, henkilökohtaisessa blogissani opetusta varten luomiani materiaaleja, ja saavatko nuo materiaalit sisältää Public Domain – kuvia, jos jaan materiaalit ilmaiseksi kaikkien saataville nettiin.
7 -Moodleen laitettavista materiaaleista -Ulkomailla julkaistujen materiaalin tekijänoikeudesta -musiikin ja sen sanojen käyttö tutkimukseen ja opetukseen (sekä kotimaisten että ulkomaisten musiikki) -Youtube opetuksen ja tutkimuksen materiaalina -elokuva?
8 Olisi hienoa saada konkreettisia esimerkkejä sitaattioikeuden alle menevistä ja sen ulkopuolelle jäävistä asioista. Miten youtube- tms. videoiden sitaattioikeus?
9 Saanko käyttää omien potilaideni RTG-kuvia opetuksessa, jos poistan henkilötiedot?
10 Onko minulla tekijänoikeus alusta loppuun tekemilleni luentokalvoille (koko kurssin kalvot)?
11 Media-aineistojen käyttö opetuksessa: esim. elokuvien, romaanien, verkkoaineistojen analyysi ym. – tekijänoikeudelliset rajoitukset opetuskontekstissa?

Haluaisin vastauksen seuraavaan yksittäiseen ongelmatilanteeseen/kysymykseen liittyen tekijänoikeuksiin verkko-opetuksessa:

1 Saanko korvauksia itse luomani verkko-opetusmateriaalin käytöstä?
2 Toivon kuvien käyttämisen osalta tietoa milloin tai millaisin ehdoin muiden tekemiä kuvia saa käyttää lähiopetuksessa ja verkko-opetuksessa.    Tarkennus: Usein kerrotaan mitä ei saa tehdä, mutta toivoisin esimerkkejä siitä mitä saa tehdä.
3 Kuvan sijaan linkki kuvaan: Voiko tekijänoikeudet kiertää sillä, että laittaa linkin alkuperiseen julkaisuun/nettisuvuun.  Voiko open access julkaisun kuvia käyttää opetuksessa?
4 Kuka omistaa MOOC-kurssien materiaalin? Mitä ase tarkoittaa käytännössä?
5 Saanko itse valita kurssia varten tuottamani materiaalin lisenssin?  Onko minulla tekijänoikeudet materiaaleihin, joita tuotan yliopiston tarjoamalle kurssille?  Löysin hyvää materiaalia MOOC-kurssia varten. Pitääkö materiaalin lähde erikseen kirjoittaa materiaalin yhteydessä vai riittääkö, että kirjoittaa lähteen ja tekijän MOOCissa siihen varattuun kohtaan, josta se löytyy tarvittaessa?
6 Saako Wikimedia Commons -palvelusta löytyvää materiaalia käyttää vapaasti huoletta?  Mistä verkosta löytää luvallista (kuva)materiaalia käytettäväksi opetusmateriaalina (ilman että tarvitsee miettiä mitään lupia)?
7 Sama kuin edelle koskien Moodleen laitettavaa kurssimateriaalia ja tehtäviä. (Ks. edeltävässä kohdassa kysymys nro 5.)
8 Keiden kaikkien nimet tulee mainita opetusvideon tekijänä (luennoitsija, kuvaaja, editoija…)? CC-SA-lisenssi. Hankkeen rahoittajan ja organisoivan tahon saanee myös mainita, vaikka tekijänoikeutta näillä ei olisikaan.
9 Millä tavoin videotallenteessa käyttämieni kuvien ym. materiaalien tekijätiedot olisi hyvä tuoda esiin? Pitääkö ne editoida itse videon loppuun vai riittääkö, että ne on mainittu videon tallennuspaikassa (videoalustalla) tai oppimisympäristössä, jossa video on kenties upotettuna? Voinko vapaasti lisätä oppimisympäristöön linkittämääni YouTube-videoon H5P-sovelluksella ”kerroksen”, jossa on esim. videon toiston keskeyttäviä monivalintakysymyksiä tai aktiivisia hotspotteja? Itse videohan ei tällöin muutu, siihen vain lisätään käyttötilanteessa aktivointeja. Vai voinko tehdä interaktiivisia H5P-videoita vain omista videoistani?
10 Onko tekijänoikeuksissa eroja, jos kyseessä on MOOC (kaikille avoin verkkokurssi/materiaali, jossa saatetaan vaatia kirjautuminen osallistujaksi kurssille) tai suljettu verkkokurssi (esim. perustutkinto-opiskelijoiden Moodle-kurssi)?
11 Media-aineistojen käyttö opetuksessa: esim. elokuvien, romaanien, verkkoaineistojen analyysi ym. – tekijänoikeudelliset rajoitukset opetuskontekstissa?
12 Keiden kaikkien nimet tulee mainita opetusvideon tekijänä (luennoitsija, kuvaaja, editoija…)? CC-SA-lisenssi. Hankkeen rahoittajan ja organisoivan tahon saanee myös mainita, vaikka tekijänoikeutta näillä ei olisikaan.
13 Millä tavoin videotallenteessa käyttämieni kuvien ym. materiaalien tekijätiedot olisi hyvä tuoda esiin? Pitääkö ne editoida itse videon loppuun vai riittääkö, että ne on mainittu videon tallennuspaikassa (videoalustalla) tai oppimisympäristössä, jossa video on kenties upotettuna?  Voinko vapaasti lisätä oppimisympäristöön linkittämääni YouTube-videoon H5P-sovelluksella ”kerroksen”, jossa on esim. videon toiston keskeyttäviä monivalintakysymyksiä tai aktiivisia hotspotteja? Itse videohan ei tällöin muutu, siihen vain lisätään käyttötilanteessa aktivointeja. Vai voinko tehdä interaktiivisia H5P-videoita vain omista videoistani?
14 Sama kysymys RTG-kuvista ja LAB-kokeista´. (Ks. kysymys nro 9 edeltävässä osuudessa).
15 Media-aineistojen käyttö opetuksessa: esim. elokuvien, romaanien, verkkoaineistojen analyysi ym. – tekijänoikeudelliset rajoitukset opetuskontekstissa?

Haluaisin vastauksen seuraavaan yksittäiseen ongelmatilanteeseen/kysymykseen liittyen tekijänoikeussopimuksiin:

1 Voiko MOOC-materiaalin käytöstä saada korvauksia, jos itse ei ole opettamassa kyseistä kurssia?
2 Kenelle kuuluvat opettajan tekemän oppimateriaalin (luentokalvot, luentomoniste, tehtävät, koodit) tekijänoikeudet?
3 CC-SA-lisenssi sovittu suullisesti verkko-opetusmateriaalin tekijöiden kanssa sekä materiaalin omistusoikeuden siirtyminen yliopistolle. Mitä lisäarvoa yliopisto saa tekemällä sopimuksen myös tekijänoikeuden siirtymisestä? Pitäisikö kirjallinen sopimus tehdä myös omistusoikeudesta? Lähes kaikki julkaistava materiaali on jo valmista.  Mistä saan apua kustannussopimuksen laatimiseen? CC-SA-lisenssillä julkaistava kirjanen/lehtinen varhaiskasvatuksen oppimateriaaliksi kyseessä.
4 Milloin sopimus kannattaa tehdä ja milloin sitä puolestaan ei tarvita?
5 Saanko laittaa linkjin Oppiportin videoista linkin Moodleen?
6 Olemme tehneet luentonauhoituksia sanelimella valtakunnallisen verkostomme etäopiskelijoiden käyttöön. Editoimaton äänitiedosto on laitettu kurssin Moodle-alueelle pian luennon jälkeen, missä se on ollut etäopiskelijoiden kuunneltavissa kurssin ajan. Kurssin loputtua äänitiedostot on deletoitu. Toistaiseksi olemme suullisesti sopineet äänitiedostojen käytöstä ja deletoimisesta opettajien kanssa, mutta jatkoa varten olisi hyvä tietää millainen tekijänoikeussopimus tällaisessa tapauksessa olisi hyvä tehdä? ja millaisia tekijänoikeuskysymyksiä luentonauhoitteisiin liittyy? Olisiko esim. Moodlessa hyvä olla opiskelijoille näkyvillä maininta ettei nauhoitetta saa luvatta kopioida tai levittää edelleen (vaikkakin opiskelijoille ei anneta editointioikeuksia)?