Mitä tekoäly on?

Ensimmäiset ajatuksemme hankkeemme ”Hyvintoimiva lukio II” -hankkeemme parissa olivat sekavia. ”Hyvintoimiva Lukio II” -hanke on pääosin Opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteutetaan Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa lukuvuosina 2023-2025. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa lukiolaisten digitaitoja ottaen erityisesti huomioon tekoälyn jatkuvasti kiihtyvä kehitystahti. Suunnittelemme pilotoivamme lukuisia tekoälyn sovelluksia, jotka tukevat opetusta ja oppimista, sekä pyrimme syventämään opiskelijoiden ymmärrystä tekoälyn ja koneoppimisen perusteista ja käyttömahdollisuuksista.

Mutta mitä tekoäly on? Mitä siitä tulisi tietää? Miten sitä voidaan hyödyntää opetuksessa?

Euroopan parlamentin mukaan tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista. Tekoäly -käsitteestä on puhuttu jo 1950 -luvulla kun tietokone pystyi ensimmäisen kerran tunnistamaan numeroiden sijaan kuvioita – tehtävä, joka aiemmin oli katsottu yksinomaan ihmisälylle mahdolliseksi. Tämän jälkeen tekoälyn hyödyntäminen on laajentunut merkittäväksi ja tullut osaksi normaalia elämäämme: käytämme karttasovelluksia, musiikin suosittelujärjestelmiä ja älykodin sovelluksia, jotka kaikki perustuvat tekoälyyn. Tekoälyä hyödynnetään laajalti myös teollisuudessa, terveydenhuollon seulonnoissa ja logistiikkapalveluissa.

Tekoäly nousi kuitenkin otsikoihin ja kaiken kansan tietoisuuteen alkuvuonna 2023 tekoälyyn perustuvien suuria kielimalleja sisältävien chatbottien tultua laajalti julkisuuteen tarjoten jotain täysin uutta. Erään koulutuksessa kuulemamme määritelmä kiteyttää hyvin tekoälyn luonteen: tekoäly on ”tietokoneen uudenlaista toimintaa, jota se ei aivan vielä osaa kunnolla. Kun siitä tulee normaalia, se ei enää ole tekoälyä vaan esim. tiedonkäsittelyä”.

Tämän jälkeen erilaisia tekoälyyn pohjautuvia chatbotteja ja sovelluksia on ilmestynyt ja ilmestyy nopealla tahdilla. Tavoitteenamme on löytää ja kokeilla toimivia tekoälyä hyödyntäviä työkaluja ja menetelmiä oppimisen ja opetuksen edistämiseksi. Tällä sivustolla pyrimme tarjoamaan sinulle opetuskokeiluistamme inspiraatiota ja käytännön vinkkejä oman opetuksesi tueksi.

Kuvitukset ovat chatbot ChatGPT:n sisältämän DALLE:n näkemyksiä tekoälystä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *