e-oppimateriaalin tuottaminen

Opettaja e-oppimateriaalin tuottajana

Opettaja tuottaa verkossa toimiessaan jatkuvasti sisältöjä opetukseen. Pedagogisesti järkevästi ja ilmaisullisesti vaihtelevasti tuotetun e-oppimateriaalin tuottamiseen pitäisi panostaa yhtä hyvin kuin esimerkiksi verkossa tapahtuvaan ohjaukseen. Sisällöntuotannon ja verkkokirjoittamisen hallitseminen ovat siis tärkeä osa opettajan ammattitaitoa.

Verkossa sisältöä on tuotettava pienemmissä osissa ja eri foorumeille, esitystavat ovat vaihtelevia, osa tekstimateriaaleista muunnetaan mediaelementeiksi ja oppimateriaalina käytetään oppijoiden itse tuottamia aineistoja.

Esitystapaa kannattaa harkita tavallista tarkemmin. Mieti, mitä kannattaa tuottaa tekstiksi, mitä osuuksia tekstistä olisi luontevasti korvattavissa videoilla, äänitiedostoilla, kuvilla, animaatioilla, peleillä, tehtävillä tai testeillä. Opetuksessa ääni- ja videotiedostoja voi tuottaa hyvin esimerkiksi luentojen, keskusteluiden, persoonallisten tervehdysten, palautteiden ja ohjeiden välittämiseen. Verkossa toimii parhaiten eri esitystapojen yhdistelmä

Oppija materiaalin tuottajana

E-oppimateriaalia kannattaa tuottaa yhdessä oppijoiden kanssa, jolloin oppijan aktiivinen rooli korostuu. Usein toiminnan kautta myös oppilaalle herää mielenkiinto ja merkitys opittavaa asiaa kohtaan. Oppijat voivat esimerkiksi tehdä raportin ryhmätyöstä videona. Videoon voi sisällyttää kuvia ryhmän työvaiheista, muistiinpanoista, ryhmän jäsenistä ja aiheesta. Wikien avulla voidaan tuottaa yhteisöllisesti prosessikirjoittamisen tapaan oppimateriaalia. materiaalia voidaan täydentää vähitellen tehtävien, alustusten ja keskustelujen avulla. Wikien tapaan blogit voivat toimia monella tapaa aineiston tuottamisessa.. Blogeja voi tehdä tekstimuotoisina, mutta myös kuvina, audioina ja videoina.

Digitaalinen tarinankerronta yhdistää tarinankerronnan, digitaaliset tehosteet, tekstin, äänet, musiikin ja videon. Katso Digital Storytelling Finland- sivustolta lisää.

Työvälineitä Materiaalin tuottamiseen:

Top 100 Tools for learning 2011. Käytetyimpiä työvälineitä oppilaiden ja opettajan materiaalin tuottamiseksi.

http://c4lpt.co.uk/top-tools/top-100-tools-for-learning-2011/

http://www.ilmaisohjelmat.fi/verkkosovellukset-sekä tietokoneelle asennettavia että verkossa toimivia ilmaisia ohjelmia

Ilmaisohjelmia koulukäyttöön – Vinkkiverkko-hankkeen kokoelma.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *